Home

Home

Het Autisme Expertise Centrum is een gespecialiseerd centrum voor diagnostiek en kortdurende durende behandeling, voor volwassenen met (mogelijk) een autismespectrumstoornis (ASS). We zijn gevestigd in het midden van het land te Eemnes (let op: niet op andere locaties!). Onze zorg is niet regiogebonden; u kunt vanuit het hele land bij ons terecht. Wij hebben geen contracten met verzekeraars.

Bij diagnostisch onderzoek kijken we altijd breder dan alleen ASS. In de afgelopen jaren hebben we bij ongeveer de helft van de aangemelde cliënten een diagnose in het autismespectrum vastgesteld. Bij het merendeel van de andere cliënten bleek sprake van één of meer andere diagnoses.

We bieden verschillende soorten kortdurende behandeling, waaronder EMDR, cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Bij behandeling gaan we altijd uit van de behoeften van de persoon met ASS en schatten we in wat wij hierin kunnen betekenen.

portretfoto Annelies SpekAnnelies Spek is het hoofd van het Autisme Expertise Centrum. Zij streeft naar een inclusiemaatschappij, waarin iedereen tot zijn of haar recht komt. Door mensen te stimuleren hun kwaliteiten en passies te gebruiken en ontwikkelen, creëren we een maatschappij waarin iedereen betekenis heeft. Het Autisme Expertise Centrum hanteert deze visie, zowel bij cliënten als bij werknemers.

Bij het Autisme Expertise Centrum vinden we innovatie en wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk. We richten ons hierbij vooral op het ontwikkelen van nieuwe behandelvormen en diagnostische instrumenten, welke direct toepasbaar zijn in de klinische praktijk. Hierin werken we samen met andere onderzoeksinstellingen, zoals de Katholieke Universiteit Leuven. De wetenschappelijke artikelen kunt u hier inzien.

cover boek ASS bij volwassenen van Annelies SpekHet Autisme Expertise Centrum biedt, naast zorg voor cliënten, ook deskundigheidsbevordering aan professionals.

Denk hierbij aan supervisie, teambegeleiding, lezingen, trainingen en consultatie. Een overzicht van lezingen en publicaties vindt u op de website van Annelies Spek.