Home

Home

Het Autisme Expertise Centrum is een gespecialiseerde instelling voor diagnostiek en kortdurende behandeling, voor volwassenen met (mogelijk) een autismespectrumstoornis (ASS). We zijn gevestigd in het midden van het land te Eemnes (let op: niet op andere locaties!). Onze zorg is niet regiogebonden; u kunt vanuit het hele land bij ons terecht. Wij hebben geen contracten met verzekeraars.

Bij diagnostisch onderzoek kijken we altijd breder dan alleen ASS. In de afgelopen jaren hebben we bij ongeveer de helft van de aangemelde cliënten een diagnose in het autismespectrum vastgesteld. Bij het merendeel van de andere cliënten bleek sprake van één of meer andere diagnoses.

We bieden verschillende soorten kortdurende behandeling, waaronder EMDR, cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Bij behandeling gaan we altijd uit van de behoeften van de persoon met ASS en schatten we in wat wij hierin kunnen betekenen.

portretfoto Annelies SpekAnnelies Spek is het hoofd van het Autisme Expertise Centrum. Zij streeft naar een inclusiemaatschappij, waarin iedereen tot zijn of haar recht komt. Door mensen te stimuleren hun kwaliteiten en passies te gebruiken en ontwikkelen, creëren we een maatschappij waarin iedereen betekenis heeft.

Bij het Autisme Expertise Centrum vinden we innovatie en wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk. We richten ons hierbij vooral op het ontwikkelen van nieuwe behandelvormen en diagnostische instrumenten, welke direct toepasbaar zijn in de klinische praktijk. Hierin werken we samen met andere onderzoeksinstellingen, zoals de Katholieke Universiteit Leuven. De wetenschappelijke artikelen kunt u hier inzien.

Onze missie is dat wij streven naar het bieden van kwalitatief goede ambulante zorg voor mensen met (mogelijk) autisme. Onze visie is dat wij vinden dat mensen met autisme recht hebben op kwalitatief goede zorg. We willen dan ook graag bijdragen aan de kwaliteit van de zorg voor mensen met autisme. Dit door zelf goede zorg te leveren aan deze groep mensen, maar ook door de kennis over goede diagnostiek en behandeling te verbeteren en dit uit te dragen naar hulpverleners en mensen met autisme. Ook vinden we het belangrijk dat hulpverleners doen waar hun hart ligt en waar ze passie voor hebben. We geloven dat dit zich vertaalt in de best mogelijk zorg voor mensen met autisme.

cover boek ASS bij volwassenen van Annelies SpekHet Autisme Expertise Centrum biedt, naast zorg voor cliënten, ook deskundigheidsbevordering aan professionals.

Denk hierbij aan supervisie, teambegeleiding, lezingen, trainingen en consultatie. Een overzicht van lezingen en publicaties vindt u op de website van Annelies Spek.