Aanmelden

Aanmelden

 

AANMELDING COACHING

Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig. Hoe de aanmelding in zijn werk gaat vindt u hier:  Aanmelden coaching

AANMELDING DIAGNOSTIEK

Om u aan te melden voor diagnostiek volgt u de volgende stappen:

1.Verwijzing van de huisarts

Aanmelden voor diagnostiek of behandeling kan alleen als u een verwijzing hebt van de huisarts. Op de verwijzing moet staan dat u verwezen wordt voor Specialistische GGZ (dus niet voor Basis GGZ). Check zelf nog even of dit er ook op staat, dit gaat namelijk vaak fout.
Voor de verzekeraar is het belangrijk dat de volgende informatie op de verwijsbrief van de huisarts staat:

• Datum verwijzing
• Naam en functie van de huisarts
• AGB-code van de huisarts
• Stempel van de praktijk of handtekening huisarts
• Gegevens van uzelf (naam, adres, woonplaats, geboortedatum)
• (vermoeden van) aanwezigheid van een psychische stoornis
• Verwijzing voor behandeling/diagnostiek in specialistische GGZ

Controleer goed of deze gegevens erop staan. Als er gegevens ontbreken, dan kan het zijn dat de verzekeraar de kosten niet vergoedt!
Maak voor uzelf een kopie van de huisartsbrief, wellicht heeft u dit nog nodig bij het terugvragen van de kosten aan de verzekeraar

Belangrijk voor verwijzers:
Naast uw verwijsbrief hebben wij ook een ingevuld aanmeldingsformulier van uw cliënt nodig (zie hieronder). Vraag uw cliënt dus om dit formulier in te vullen, daarna kunnen wij hem/haar uitnodigen.

2.Onderteken de verklaring eigen bijdrage.

Voor het diagnostisch onderzoek en/of de behandeling betaalt u mogelijk zelf een eigen bijdrage. Door het onderstaande formulier te ondertekenen en op te sturen geeft u aan dat u zich hier bewust van bent.
Het formulier Verklaring eigen bijdrage downloaden en uitprinten!

Ga voor meer informatie naar de pagina kosten

3. Invullen aanmeldformulier.

Vul het ‘aanmeldformulier diagnostiek’ in. Mocht u op sommige vragen het antwoord niet weten, laat deze vragen dan open (bij vraag 1 graag wel alles invullen).

Klik hier voor aanmeldformulier diagnostiek

4.Opsturen formulieren.

Stuur de verwijzing van de huisarts, de ondertekende verklaring eigen bijdrage en het aanmeldformulier per Email (info@autismeexpertise.nl) of per post naar ons toe. Het postadres is:

Autisme Expertisecentrum
Goyergracht zuid 39
3755 MZ Eemnes