Aanmelding behandeling

Aanmelding behandeling

Vanuit het Autisme Expertisecentrum bieden we kortdurende behandeling. Welke plaats vindt in Rotterdam.

Kortdurende behandeling (tot 10 gesprekken):

Kortdurende behandeling vindt plaats in Rotterdam (zie voor adres en route de contact pagina), door Lidia Fernandes Pinto, GZ-psycholoog. De behandelgesprekken kunnen (alleen) plaatsvinden op maandag middag of dinsdag ochtend. De ervaring leert dat we in de BGGZ vooral psycho-educatie doen, EMDR (voor trauma’s of angstklachten), of cognitieve gedragstherapie (bijvoorbeeld bij sociale angst, negatief zelfbeeld en milde depressieve klachten). zie aanbod behandeling

U komt alleen voor kortdurende behandeling in aanmerking als:

 • U een diagnose in het autismespectrum hebt.
 • Het op zich best goed met u gaat, maar u aandacht wilt besteden aan een specifiek thema.
 • U meer rust in uw hoofd zoekt, een traumatische ervaring wilt verwerken of als u zichzelf beter wilt leren kennen en wilt weten hoe autisme zich bij u uit.
 • U geen depressieve klachten hebt.
 • U nooit opgenomen bent geweest.
 • U niet al meerdere langdurende (meer dan 2 jaar) behandelingen hebt ondergaan.
 • Er is geen sprake van zwakbegaafdheid (IQ lager dan 85)

Aanmelden voor behandeling

Voor de aanmelding voor kortdurende of langer durende behandeling hebt u het volgende nodig:

 1. Een verwijsbrief van uw huisarts. Let op dat hier de volgende zaken op staan vermeld. De AGB-code van uw huisarts, De datum van de verwijzing, dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM diagnose en er moet een handtekening of stempel van de huisarts opstaan.
  • Voor kortdurende behandeling hebt u een verwijzing nodig voor Basis GGZ (BGGZ)
 2. Een ingevuld aanmeldformulier, zie: Het aanmeldformulier behandeling BGGZ
 3. Een ondertekende verklaring eigen bijdrage, zie: Het formulier Verklaring eigen bijdrage downloaden en uitprinten!

U kunt deze papieren naar ons mailen of via de post naar ons toesturen. Mailadres: info@autismeexpertise.nl
Postadres: Autisme Expertisecentrum, Goyergracht Zuid 39, 3755 MZ, Eemnes.

Kosten:
Het is belangrijk om uit te zoeken of de kosten van uw behandeling worden vergoed door uw verzekeraar.
Bij kortdurende behandeling gaan we meestal uit van een ‘intensief’ traject (8 tot 10 gesprekken van 45 minuten). De kosten hiervoor zijn: 1301,85 euro. Dit is conform de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Of de kosten vergoed worden hangt van uw verzekering af. Mensen met een restitutiepolis mogen zelf hun zorgverlener kiezen en krijgen doorgaans alles, of het grootste deel van de kosten vergoed. Mensen met een natura polis betalen vaak zo’n 20 tot 35 % zelf.
Meer informatie over deze polissen vind u op: https://www.autismeexpertise.nl/index.php/kosten/
U kunt eventueel bij uw verzekeraar informeren wat u vergoed krijgt.

Wanneer start de behandeling?
Zodra wij al uw papieren (zie de drie punten hierboven) binnen hebben, laten wij u weten of wij denken u de behandeling te kunnen bieden die u nodig hebt. Als dat het geval is, dan krijgt u een voorstel voor een eerste (intake)gesprek. Na het intakegesprek hoort u van ons of de behandeling inderdaad kan starten.