Aanmelding behandeling

Aanmelding behandeling

De informatie is verdeeld over de verschillende tabbladen

ALGEMENE INFORMATIE

Vanuit het Autisme Expertise Centrum in Eemnes bieden we kortdurende behandeling (tot 20 gesprekken) aan volwassenen (18+) met ASS.

We bieden psycho-educatie, mindfulness (voor meer rust in het hoofd), EMDR (voor trauma’s of angstklachten) of cognitieve gedragstherapie (bijvoorbeeld bij sociale angst of negatief zelfbeeld). Klik hier voor meer informatie

U komt alleen voor kortdurende behandeling in aanmerking als:

 • U een diagnose in het autismespectrum hebt.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Het op zich redelijk met u gaat, maar u aandacht wilt besteden aan een specifiek thema.
 • U geen depressie hebt (milde somberheidsklachten kan wel).
 • Er in het verleden geen suïcidepogingen hebben plaatsgevonden.
 • U nooit opgenomen bent geweest of in aanraking bent geweest met de crisisdienst.
 • Er geen sprake is (geweest) van verslaving een eetstoornis of automutilatie
 • U niet al meerdere langdurende (in totaal meer dan 4 jaar) behandelingen hebt ondergaan.
 • Er is geen sprake van zwakbegaafdheid (IQ lager dan 85).

Let op: Cliënten van bepaalde zorgverzekeringen kunnen wij niet toelaten (zie tabblad kosten en verzekering)

Let op: Als u elders al in behandeling bent, check dan eerst bij uw verzekeraar of u op twee plekken tegelijk behandeling mag volgen. Sommige verzekeraars staan dit namelijk niet toe. 

Hulpverlener:
De kortdurende behandeling wordt  gegeven door Michelle Kiep. Zij is GZ-psycholoog.

KOSTEN EN VERZEKERING

Cliënten die verzekerd zijn bij de volgende verzekeraars kunnen helaas niet bij ons terecht:
 • Aevitae
 • ASR (de Amersfoortse)
 • Ditzo
 • Zorg en zekerheid

Deze verzekeraars vereisen namelijk voorafgaand aan ongecontracteerde zorg een toestemmingsverzoek, met onder anderen een motivatie en behandelplan van de zorgverlener. Dit geeft een dermate hoge administratieve belasting dat wij hiermee niet akkoord willen en kunnen gaan. Helaas kunnen we in de keuze om deze verzekeringen uit te sluiten geen concessies doen en is het zelf betalen van deze factuur (zonder indienen bij de verzekeraar) niet mogelijk.

Kosten:
De zorg bij het AEC valt onder de Zorgverzekeringswet en wordt dus (deels) vergoed door uw zorgverzekering vanuit de basis verzekering. Omdat wij geen contracten hebben met zorgverzekeringen is er sprake van z.g.n. ongecontracteerde zorg.
Vanaf 2022 worden de tarieven voor GGZ-zorg bepaald vanuit het Zorg prestatie Model (ZPM) en
voortaan per consult in rekening gebracht. De tarieven hiervoor worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Deze tarieven hangen af van de volgende factoren:

 • De vooropleiding van de betreffende hulpverlener 
 • Het soort consult afspraak (diagnostiek of behandeling) 
 • De duur van de afspraak

De eerste twee a drie afspraken van het traject vallen onder diagnostiek, omdat dan wordt bepaald welke problemen er spelen en welke zorg nodig is. Het tarief hiervoor bij een GZ-psycholoog is (in 2022) 206,23 € per 45 minuten (code CO0433). De aansluitende gesprekken vallen onder behandeling en de kosten hiervan zijn (in 2022) 167,10 € per 45 minuten (code CO0498) . Voor de volledige lijst Klik hier

Telefonische gesprekken, beeldbellen en E-mail contacten gelden ook als een consult en worden in rekening gebracht. 

Of de kosten vergoed worden hangt van uw verzekering af. Mensen met een restitutiepolis mogen zelf hun zorgverlener kiezen en krijgen doorgaans alles, of het grootste deel van de kosten vergoed. Mensen met een natura polis betalen vaak zo’n 20 tot 35 % (of soms meer) zelf aan eigen bijdrage.

Het eigen risico, (dit jaar vastgesteld op € 385) geldt voor zowel de naturapolis als de restitutiepolis

Meer algemene uitleg over restitutie versus natura polissen vindt u op:
contractvrijepsycholoog.nl/. of op de Zorgwijzer.nl
Let op: De bovenstaande websites zijn niet van onze praktijk en geven alleen algemene informatie over ongecontracteerde zorg. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van deze informatie.
U kunt eventueel bij uw verzekeraar informeren wat u vergoed krijgt.

Bij de zogenaamde ‘consultregistratie’ (hoe we de bestede tijd registreren) kiezen we voor het declareren van de geplande tijd. Dit betekent dat we de tijd die gepland is voor een consult in rekening brengen. Dit wordt alleen aangepast als er meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd wordt afgeweken. 

Een overzicht van alle tarieven vindt u op de website van de NZA Klik hier

De betaling:
U krijgt de rekening meteen toegestuurd nadat het dossier is gesloten.
Als u de rekening ontvangt, hebt u 30 dagen de tijd om te betalen. Wij adviseren om de rekening direct door te sturen naar uw verzekeraar. Meestal maken zij het geld vrij snel over. In dat geval hoeft u het bedrag niet, of slechts korte tijd voor te schieten.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet de verzekeraar!

Wat gebeurt er als u niet op een afspraak verschijnt?
Tot 24 uur van tevoren kunt u een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Als dit binnen 24 uur voor de afspraak gebeurt, dan zullen we u toch een bedrag in rekening brengen. De kosten voor een afspraak van 45 minuten zijn 90 euro. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U krijgt hiervoor in dat geval een aparte factuur.

AANMELDEN

Voor de aanmelding voor kortdurende behandeling volgt u de hier onderstaande stappen.

1.Verwijzing.

Aanmelden voor behandeling kan alleen als u een juiste verwijzing hebt. Op de verwijzing moet staan dat u verwezen wordt voor Specialistische GGZ .

Wie mag er verwijzen?

 • Huisarts
 • Medisch Specialist (o.a. psychiater)
 • Regiebehandelaar (bij doorverwijzing)
 • Bedrijfsarts

Voor de verzekeraar is het belangrijk dat de volgende informatie op de verwijsbrief  staat:

• Datum verwijzing
• Naam, Adres en functie van de verwijzer
• AGB-code van de verwijzer
• Gegevens van uzelf (naam, adres, woonplaats, geboortedatum)
• Verwijzing voor behandeling in het kader van de SGGZ (specialistische GGZ)
•Dat er sprake is van een Autisme (ASS) DSM diagnose
• Stempel van de praktijk en of handtekening van de verwijzer

Controleer goed of deze gegevens erop staan. Als er gegevens ontbreken, dan kan het zijn dat de verzekeraar de kosten niet vergoedt!
Maak voor uzelf een kopie van de verwijsbrief, wellicht heeft u dit nog nodig bij het terugvragen van de kosten aan de verzekeraar.

Let op: in O.a. Laren is er ook een autisme expertisecentrum, dit betreft een geheel ander centrum, let op dat de verwijzing is gericht aan Autisme Expertise Centrum te Eemnes.

 

2.Invullen aanmeldformulier.

Vul het ‘aanmeldformulier diagnostiek en behandeling’ in

Download het aanmeldformulier behandeling

3.Onderteken de akkoordverklaring.

Afhankelijk van uw type basis verzekering betaalt u voor het diagnostisch onderzoek en de behandeling mogelijk naast het eigen risico nog een extra deel van de kosten zelf. (Zie tabblad kosten en verzekering)
Door het onderstaande formulier te ondertekenen en op te sturen geeft u aan dat u zich hier bewust van bent.
Daarnaast geeft u een akkoord voor de communicatie met uw huisarts.

Download de 'akkoordverklaring'

4.Opsturen formulieren.

Stuur de verwijzing van de verwijzer, de ondertekende akkoordverklaring en het aanmeldformulier per;

Email (info@autismeexpertise.nl) of per post naar ons toe. Het postadres is:

Autisme Expertisecentrum
Goyergracht zuid 39
3755 MZ Eemnes

Veilig mailen:

U kunt uw gegevens ook via een extra veilige mail (ZORGMAIL) aan ons toe sturen.

 • U stuurt ons een gewone mail met dit verzoek aan info@autismeexpertise.nl
 • Wij sturen u vervolgens een bericht via Zorgmail.
 • In de reply kunt u dan de informatie doorgeven en documenten als bijlage op een extra veilige manier aan ons opsturen.
 • Voor het openen van deze veilige mail krijgt u een tweede bericht met een code toegestuurd om de mail te openen.

Hulpverleners kunnen gebruik maken van ons ZORGMAIL  account.  (Autisme Expertise Centrum, te Eemnes)

 • verwijzingen en/of
 • andere informatie.

Wanneer start de behandeling?
Zodra wij al uw papieren (zie de drie punten hierboven) binnen hebben, laten wij u weten of wij denken u de behandeling te kunnen bieden die u nodig hebt. Als dat het geval is, dan komt u op de wachtlijst te staan en wordt u te zijner tijd uitgenodigd voor het intakegesprek. Na dit gesprek hoort u van ons of wij u inderdaad kunnen bieden wat u nodig hebt en of de behandeling kan starten. Let op: voor de actuele wachttijd, klik hier.