Aanmelding behandeling

Aanmelding behandeling

Vanuit het Autisme Expertisecentrum in Eemnes bieden we kortdurende behandeling (tot 10 gesprekken) aan volwassenen (18+) met ASS.

 

Algemene informatie over kortdurende behandeling:
In de BGGZ bieden we psycho-educatie, mindfulness (voor meer rust in het hoofd), EMDR (voor trauma’s of angstklachten), ACT (voor acceptatie en keuzes maken in het leven) of cognitieve gedragstherapie (bijvoorbeeld bij sociale angst of negatief zelfbeeld). Klik hier voor meer informatie

U komt alleen voor kortdurende behandeling in aanmerking als:

 • U een diagnose in het autismespectrum hebt.
 • Het op zich redelijk met u gaat, maar u aandacht wilt besteden aan een specifiek thema.
 • U geen depressie hebt (milde somberheidsklachten kan wel).
 • U nooit opgenomen bent geweest.
 • U niet al meerdere langdurende (meer dan 4 jaar) behandelingen hebt ondergaan.
 • Er is geen sprake van zwakbegaafdheid (IQ lager dan 85)

Kosten:
Het is belangrijk om uit te zoeken of de kosten van uw behandeling worden vergoed door uw verzekeraar.
Bij kortdurende behandeling gaan we meestal uit van een ‘intensief’ traject (8 tot 10 gesprekken van 45 minuten). De kosten hiervoor zijn: 1383,65 (2020) euro. Dit is conform de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Soms kan er aansluitend nog een traject van 8 tot 10 gesprekken plaatsvinden, mocht dit nodig zijn en de verzekeraar dit toestaan.

Of de kosten vergoed worden hangt van uw verzekering af. Mensen met een restitutiepolis mogen zelf hun zorgverlener kiezen en krijgen doorgaans alles, of het grootste deel van de kosten vergoed. Mensen met een natura polis betalen vaak zo’n 20 tot 35 % zelf.
Meer informatie over deze polissen vind u op: https://www.autismeexpertise.nl/index.php/kosten/
U kunt eventueel bij uw verzekeraar informeren wat u vergoed krijgt.

Hulpverlener:
Kortdurende behandeling in Eemnes wordt  gegeven door Linda ten Barge, GZ-psycholoog. De behandelgesprekken kunnen tot eind dit jaar (alleen) plaatsvinden op een dinsdag of donderdag .
In de BGGZ bieden we vooral psycho-educatie, EMDR (voor trauma’s of angstklachten), ACT of cognitieve gedragstherapie (bijvoorbeeld bij sociale angst, negatief zelfbeeld en milde depressieve klachten). Klik hier voor meer informatie

De aanmelding:
Voor de aanmelding voor kortdurende of langer durende behandeling hebt u het volgende nodig:

 • Een verwijsbrief van uw huisarts. Let op dat hier de volgende zaken op staan vermeld.
  • De AGB-code van uw huisarts,
  • De datum van de verwijzing,
  • dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM diagnose en er moet
  • een handtekening of stempel van de huisarts opstaan.
  • Voor kortdurende behandeling hebt u een verwijzing nodig voor Basis GGZ (BGGZ)

Stuur de verwijzing van de huisarts, de ondertekende verklaring eigen bijdrage en het aanmeldformulier per Email (info@autismeexpertise.nl) of per post naar ons toe. Het postadres is:

Autisme Expertisecentrum
Goyergracht zuid 39
3755 MZ Eemnes

Of u kunt gebruikmaken van de optie veilig mailen.

 

Start veilig bericht

 

Wanneer start de behandeling?
Zodra wij al uw papieren (zie de drie punten hierboven) binnen hebben, laten wij u weten of wij denken u de behandeling te kunnen bieden die u nodig hebt. Als dat het geval is, dan krijgt u een voorstel voor een eerste (intake)gesprek. Na het intakegesprek hoort u van ons of de behandeling inderdaad kan starten.