Aanmelding behandeling

Aanmelding behandeling

Vanuit het Autisme Expertisecentrum bieden we kortdurende behandeling (tot 10 gesprekken) aan volwassenen (18+) met ASS.

In Eemnes en bij onze locatie in Rotterdam.

Belangrijk:
IVM de corona maatregelen, ter bescherming van uw en onze gezondheid, zullen de behandelcontacten in elk geval de komende maanden middels beeldbellen verlopen. Het is van belang om hiervoor een goede, stabiele netwerkverbinding te hebben. Klik hier voor meer informatie

Algemene informatie over kortdurende behandeling

In de BGGZ bieden we vooral psycho-educatie, EMDR (voor trauma’s of angstklachten), of cognitieve gedragstherapie (bijvoorbeeld bij sociale angst of negatief zelfbeeld). Klik hier voor meer informatie

U komt alleen voor kortdurende behandeling in aanmerking als:

  • U een diagnose in het autismespectrum hebt.
  • Het op zich best goed met u gaat, maar u aandacht wilt besteden aan een specifiek thema.
  • U meer rust in uw hoofd zoekt, een traumatische ervaring wilt verwerken of als u zichzelf beter wilt leren kennen en wilt weten hoe autisme zich bij u uit.
  • U geen depressieve klachten hebt.
  • U nooit opgenomen bent geweest.
  • U niet al meerdere langdurende (meer dan 2 jaar) behandelingen hebt ondergaan.
  • Er is geen sprake van zwakbegaafdheid (IQ lager dan 85)

Kosten:
Het is belangrijk om uit te zoeken of de kosten van uw behandeling worden vergoed door uw verzekeraar.
Bij kortdurende behandeling gaan we meestal uit van een ‘intensief’ traject (8 tot 10 gesprekken van 45 minuten). De kosten hiervoor zijn: 1356,25 (2019) euro. Dit is conform de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Of de kosten vergoed worden hangt van uw verzekering af. Mensen met een restitutiepolis mogen zelf hun zorgverlener kiezen en krijgen doorgaans alles, of het grootste deel van de kosten vergoed. Mensen met een natura polis betalen vaak zo’n 20 tot 35 % zelf.
Meer informatie over deze polissen vind u op: https://www.autismeexpertise.nl/index.php/kosten/
U kunt eventueel bij uw verzekeraar informeren wat u vergoed krijgt.

Voor meer informatie en aanmelding over de verschillende locaties kiest u voor de knop Rotterdam of Eemnes

Aanmelding Eemnes                                      Aanmelding Rotterdam