Aanmelding behandeling

Aanmelding behandeling

De informatie is verdeeld over de verschillende tabbladen

ALGEMENE INFORMATIE

Vanuit het Autisme Expertisecentrum in Eemnes bieden we kortdurende behandeling (tot 12 gesprekken) aan volwassenen (18+) met ASS.

Op dit moment is er een aanmeldstop voor kortdurende behandeling! (U kunt zich nog wel aanmelden voor een traject startend met diagnostiek)

In de BGGZ bieden we psycho-educatie, mindfulness (voor meer rust in het hoofd), EMDR (voor trauma’s of angstklachten) of cognitieve gedragstherapie (bijvoorbeeld bij sociale angst of negatief zelfbeeld). Klik hier voor meer informatie

U komt alleen voor kortdurende behandeling in aanmerking als:

 • U een diagnose in het autismespectrum hebt.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Het op zich redelijk met u gaat, maar u aandacht wilt besteden aan een specifiek thema.
 • U geen depressie hebt (milde somberheidsklachten kan wel).
 • U nooit opgenomen bent geweest of in aanraking bent geweest met de crisisdienst.
 • Er geen sprake is van verslaving, een eetstoornis of automutilatie
 • U niet al meerdere langdurende (in totaal meer dan 4 jaar) behandelingen hebt ondergaan.
 • Er is geen sprake van zwakbegaafdheid (IQ lager dan 85).

Let op: Cliënten van bepaalde zorgverzekeringen kunnen wij niet toelaten (zie tabblad kosten en verzekering)

Let op: Als u elders al in behandeling bent, check dan eerst bij uw verzekeraar of u op twee plekken tegelijk behandeling mag volgen. Sommige verzekeraars staan dit namelijk niet toe. 

Hulpverlener:
De kortdurende behandeling wordt  gegeven door Michelle Kiep. Zij is GZ-psycholoog.

KOSTEN EN VERZEKERING

Cliënten die verzekerd zijn bij de volgende verzekeraars kunnen helaas niet bij ons terecht:
 • Aevitae
 • ASR (de Amersfoortse)
 • Ditzo

Deze verzekeraars vereisen namelijk voorafgaand aan ongecontracteerde zorg een toestemmingsverzoek, met onder anderen een motivatie en behandelplan van de zorgverlener. Dit geeft een dermate hoge administratieve belasting dat wij hiermee niet akkoord willen en kunnen gaan. Helaas kunnen we in de keuze om deze verzekeringen uit te sluiten geen concessies doen en is het zelf betalen van deze factuur (zonder indienen bij de verzekeraar) niet mogelijk.

CZ Heeft sinds einddecember 2021 de voorwaarden aangepast en heeft aangegeven geen machtiging meer te vragen voor ongecontracteerde GGZ zorg  zonder opname. Waardoor deze nu dan toch ook kunnen worden toegelaten.

Kosten:
De zorg bij het AEC valt onder de Zorgverzekeringswet en wordt dus (deels) vergoed door uw zorgverzekering vanuit de basis verzekering. Omdat wij geen contracten hebben met zorgverzekeringen is er sprake van z.g.n. ongecontracteerde zorg.
Vanaf 2022 worden de tarieven voor GGZ-zorg bepaald vanuit het Zorg prestatie Model (ZPM) en
voortaan per consult in rekening gebracht. De tarieven hiervoor worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Deze tarieven hangen af van de volgende factoren:

 • De vooropleiding van de betreffende hulpverlener 
 • Het soort consult afspraak (diagnostiek of behandeling) 
 • De duur van de afspraak

De eerste twee a drie afspraken van het traject vallen onder diagnostiek, omdat dan wordt bepaald welke problemen er spelen en welke zorg nodig is. Het tarief hiervoor bij een GZ-psycholoog is 142,31 € per 45 minuten (code CO0432). De aansluitende gesprekken vallen onder behandeling en de kosten hiervan zijn 120,99 € per 45 minuten (code CO0497) . Doorgaans overlegt de GZ-psycholoog tijdens een traject twee keer met collega’s, de kosten hiervoor zijn 67,62 € per overleg. Voor de volledige lijst Klik hier
Let op: Waarschijnlijk zijn we vanaf juli een instelling (nu een vrijgevestigde praktijk). Hiermee veranderen ook de tarieven voor de behandeling. Tarief van een GZ-psycholoog voor 45 min diagnostiek is dan 251,66 €, voor 45 min behandeling is het 196,85 €. Voor overleg worden geen kosten meer in rekening gebracht.

Telefonische gesprekken, beeldbellen en E-mail contacten gelden ook als een consult en worden in rekening gebracht. Bij kortdurende behandeling gaan we meestal uit van een ‘intensief’ traject (tot 12 gesprekken van 45 minuten). Meer dan 12 gesprekken is niet mogelijk.

Of de kosten vergoed worden hangt van uw verzekering af. Mensen met een restitutiepolis mogen zelf hun zorgverlener kiezen en krijgen doorgaans alles, of het grootste deel van de kosten vergoed. Mensen met een natura polis betalen vaak zo’n 20 tot 35 % (of soms meer) zelf aan eigen bijdrage.

Het eigen risico, (dit jaar vastgesteld op € 385) geldt voor zowel de naturapolis als de restitutiepolis

Meer algemene uitleg over restitutie versus natura polissen vindt u op:
contractvrijepsycholoog.nl/. of op de Zorgwijzer.nl
Let op: De bovenstaande websites zijn niet van onze praktijk en geven alleen algemene informatie over ongecontracteerde zorg. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van deze informatie.
U kunt eventueel bij uw verzekeraar informeren wat u vergoed krijgt.

Bij de zogenaamde ‘consultregistratie’ (hoe we de bestede tijd registreren) kiezen we voor het declareren van de geplande tijd. Dit betekent dat we de tijd die gepland is voor een consult in rekening brengen. Dit wordt alleen aangepast als er meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd wordt afgeweken. 

Overigens zullen we volgend jaar starten met het proces om instelling te worden. Als instelling zullen we andere tarieven in rekening (moeten) brengen dan hierboven genoemd. Een overzicht van alle tarieven vindt u op de website van de NZA Klik hier

De betaling:
U krijgt de rekening meteen toegestuurd nadat het dossier is gesloten.
Als u de rekening ontvangt, hebt u 30 dagen de tijd om te betalen. Wij adviseren om de rekening direct door te sturen naar uw verzekeraar. Meestal maken zij het geld vrij snel over. In dat geval hoeft u het bedrag niet, of slechts korte tijd voor te schieten.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet de verzekeraar!

Wat gebeurt er als u niet op een afspraak verschijnt?
Tot 24 uur van tevoren kunt u een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Als dit binnen 24 uur voor de afspraak gebeurt, dan zullen we u toch een bedrag in rekening brengen. De kosten voor een afspraak van 45 minuten zijn 90 euro. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U krijgt hiervoor in dat geval een aparte factuur.

AANMELDEN

Op dit moment is er een aanmeldstop voor kortdurende behandeling!