Aanmelding behandeling

Aanmelding behandeling

Pagina inhoud:

1_Algemene informatie

2_Kosten en verzekering

3_Aanmelding


Op deze pagina vindt u alle informatie over het aanmelden. Wij adviseren u om alle informatie eerst door te nemen voordat u zich bij stap 3 aanmeldt.  

 

1_Algemene informatie

Vanuit het Autisme Expertise Centrum in Eemnes bieden we kortdurende behandeling (tot 20 gesprekken) aan volwassenen (18+) met ASS.

We bieden psycho-educatie, mindfulness (voor meer rust in het hoofd), EMDR (voor trauma’s of angstklachten), acceptance and commitment therapy (ACT) en cognitieve gedragstherapie (bijvoorbeeld bij sociale angst of negatief zelfbeeld). Klik hier voor meer informatie

U komt alleen voor kortdurende behandeling in aanmerking als:

 • U een diagnose in het autismespectrum hebt.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Het op zich redelijk met u gaat, maar u aandacht wilt besteden aan een specifiek thema.
 • U geen depressie hebt (milde somberheidsklachten kan wel).
 • Er in het verleden geen suïcidepogingen hebben plaatsgevonden.
 • U nooit opgenomen bent geweest of in aanraking bent geweest met de crisisdienst.
 • Er geen sprake is (geweest) van verslaving een eetstoornis of automutilatie
 • U niet al meerdere langdurende (in totaal meer dan 4 jaar) behandelingen hebt ondergaan.
 • Er geen sprake is van zwakbegaafdheid (IQ lager dan 85).

Let op: Cliënten van bepaalde zorgverzekeringen kunnen wij niet toelaten (zie tabblad kosten en verzekering)

Let op: Als u elders al in behandeling bent, check dan eerst bij uw verzekeraar of u op twee plekken tegelijk behandeling mag volgen. Sommige verzekeraars staan dit namelijk niet toe. 

Informatie over wachttijden.
Klik Hier.

Naar boven


 

2_Kosten en verzekeringen

Voor deze informatie geldend voor 2022 KLIK HIER
Cliënten die in 2023 verzekerd zijn bij de volgende verzekeraars kunnen helaas niet bij ons terecht:
 • AEVITAE
 • ASR
 • CZ
 • CZdirect
 • PZP
 • DITZO
 • IZZ (CZ)
 • Just
 • Nationale Nederlanden
 • OHRA
 • Zorg en Zekerheid

Deze verzekeraars willen namelijk voorafgaand aan het traject allerlei persoonlijke informatie inzien, voordat zij akkoord gaan met het onderzoek. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een behandelplan, de verwijsbrief, wat precies tijdens het zorgtraject wordt gedaan, en hoe lang (hoeveel minuten) dit precies gaat duren. Naast dat we dit vaak niet goed kunnen inschatten en een dergelijke aanvraag voor toestemming veel administratieve tijd kost, vinden we dit qua privacy absoluut onverantwoord en onwenselijk.

Helaas kunnen we in de keuze om deze verzekeringen uit te sluiten geen concessies doen en is het zelf betalen van deze factuur (zonder indienen bij de verzekeraar) niet mogelijk.
In principe kunnen mensen met andere verzekeraars wel bij ons terecht. Let wel goed op hoeveel u eventueel zelf moet betalen (zie de informatie hieronder.

Kosten/tarieven 2023:
De zorg bij het AEC valt onder de Zorgverzekeringswet en wordt dus (deels) vergoed door uw zorgverzekering. Omdat wij geen contracten hebben met zorgverzekeringen is er sprake van z.g.n. ongecontracteerde zorg.
De tarieven voor GGZ-zorg worden bepaald vanuit het Zorg Prestatie Model (ZPM). De tarieven hiervoor worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en hangen af van de volgende factoren:

 • De vooropleiding van de betreffende hulpverlener
 • Het soort consult afspraak (diagnostiek of behandeling)
 • De duur van de afspraak

Bijvoorbeeld: De tarieven voor een diagnostiekconsult van 45 minuten:

 • Klinisch psycholoog € 281,30 nza code CO0409
 • GZ-Psycholoog € 219,08 nza code CO0433
 • Psycholoog € 194,15 nza code CO0392

De aansluitende gesprekken vallen onder consult “behandeling”, De kosten hiervan zijn voor de duur van 45 minuten:

 • Klinisch psycholoog € 225,62 nza code CO0474
 • GZ-Psycholoog € 177,18 nza code CO0498
 • Psycholoog € 155,17 nza code CO0457

Voor de volledige lijst KLIK HIER

Telefonische gesprekken, beeldbellen en E-mail contacten gelden ook als een consult en worden in rekening gebracht.
Sommige gesprekken worden soms door twee hulpverleners gevoerd, zoals het intakegesprek. In dat geval worden de kosten van beide hulpverleners in rekening gebracht.

Vergoeding:

Of de kosten vergoed worden hangt van uw verzekering af. Er zijn in 2023 slechts drie verzekeraars die bij ongecontracteerde zorg alle kosten vergoeden, namelijk Zilveren Kruis (Polis: basis exclusief), Stad Holland en Menzis (polis: Basis vrij). Bij andere verzekeraars betaalt u bij een restitutie of natura polis regelmatig toch de helft van de kosten zelf. Informeer goed bij uw verzekering hoe dit zit, om onverwachte verrassingen te voorkomen. Als de verzekeraar stelt een bepaald percentage van het ‘gemiddelde gecontracteerde tarief’ te vergoeden, besef dan wel dat dit tarief vaak zo’n 20% lager ligt dan het door de NZA geadviseerde tarief wat wij hanteren. Dit tarief is namelijk gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van de zorg.

Let op: het eigen risico, (dit jaar vastgesteld op € 385) geldt voor zowel de naturapolis als de restitutiepolis

Meer algemene uitleg over restitutie versus natura polissen vindt u op:
contractvrijepsycholoog.nl/.(2023 komt nog) of op de Zorgwijzer.nl
Let op: De bovenstaande websites zijn niet van onze praktijk en geven alleen algemene informatie over ongecontracteerde zorg. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van deze informatie.
U kunt eventueel bij uw verzekeraar informeren wat u vergoed krijgt.

Bij de zogenaamde ‘consultregistratie’ (hoe we de bestede tijd registreren) kiezen we voor het declareren van de geplande tijd. Dit betekent dat we de tijd die gepland is voor een consult in rekening brengen. Dit wordt alleen aangepast als er meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd wordt afgeweken.

Een overzicht van alle tarieven vindt u op de website van de NZA KLIK HIER

De betaling:
U krijgt de rekening meteen toegestuurd nadat het dossier is gesloten en in elk geval aan het eind van het kalenderjaar.
Als u de rekening ontvangt, hebt u 30 dagen de tijd om te betalen. Wij adviseren om de rekening direct door te sturen naar uw verzekeraar. Meestal maken zij het geld vrij snel over. In dat geval hoeft u het bedrag niet, of slechts korte tijd voor te schieten.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet de verzekeraar!

Wat gebeurt er als u niet op een afspraak verschijnt?
Tot 24 uur van tevoren kunt u een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Als dit binnen 24 uur voor de afspraak gebeurt, dan zullen we u toch een bedrag in rekening brengen. De kosten voor een afspraak van 45 minuten zijn 90 euro. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U krijgt hiervoor in dat geval een aparte factuur.

Naar boven


 

3_Aanmelding

Voor de aanmelding voor kortdurende behandeling volgt u de hier onderstaande stappen.

1.Verwijzing.

Aanmelden voor behandeling kan alleen als u een juiste verwijzing hebt. Op de verwijzing moet staan dat u verwezen wordt voor Specialistische GGZ .

Wie mag er verwijzen?

 • Huisarts
 • Medisch Specialist (o.a. psychiater)
 • Regiebehandelaar (bij doorverwijzing)
 • Bedrijfsarts

Voor de verzekeraar is het belangrijk dat de volgende informatie op de verwijsbrief  staat:

• Datum verwijzing
• Naam, Adres en functie van de verwijzer
• AGB-code van de verwijzer
• Gegevens van uzelf (naam, adres, woonplaats, geboortedatum)
• Verwijzing voor behandeling in het kader van de SGGZ (specialistische GGZ)
•Dat er sprake is van een Autisme (ASS) DSM diagnose
• Stempel van de praktijk en of handtekening van de verwijzer

Controleer goed of deze gegevens erop staan. Als er gegevens ontbreken, dan kan het zijn dat de verzekeraar de kosten niet vergoedt!
Maak voor uzelf een kopie van de verwijsbrief, wellicht heeft u dit nog nodig bij het terugvragen van de kosten aan de verzekeraar.

Let op: in O.a. Laren is er ook een autisme expertisecentrum, dit betreft een geheel ander centrum, let op dat de verwijzing is gericht aan Autisme Expertise Centrum te Eemnes.

 

2.Invullen aanmeldformulier.

Vul het ‘aanmeldformulier diagnostiek en behandeling’ in

Download het aanmeldformulier behandeling

3.Onderteken de akkoordverklaring.

Afhankelijk van uw type basis verzekering betaalt u voor het diagnostisch onderzoek en de behandeling mogelijk naast het eigen risico nog een extra deel van de kosten zelf. (Zie tabblad kosten en verzekering)
Door het onderstaande formulier te ondertekenen en op te sturen geeft u aan dat u zich hier bewust van bent.
Daarnaast geeft u een akkoord voor de communicatie met uw huisarts.

Download de 'akkoordverklaring'

4.Opsturen formulieren.

Stuur de verwijzing van de verwijzer, de ondertekende akkoordverklaring en het aanmeldformulier per;

Email (info@autismeexpertise.nl) of per post naar ons toe. Het postadres is:

Autisme Expertisecentrum
Goyergracht zuid 39
3755 MZ Eemnes

Veilig mailen:

U kunt uw gegevens ook via een extra veilige mail (ZORGMAIL) aan ons toe sturen.

 • U stuurt ons een gewone mail met dit verzoek aan info@autismeexpertise.nl
 • Wij sturen u vervolgens een bericht via Zorgmail.
 • In de reply kunt u dan de informatie doorgeven en documenten als bijlage op een extra veilige manier aan ons opsturen.
 • Voor het openen van deze veilige mail krijgt u een tweede bericht met een code toegestuurd om de mail te openen.

Hulpverleners kunnen gebruik maken van ons ZORGMAIL  account.  (Autisme Expertise Centrum, te Eemnes)

 • verwijzingen en/of
 • andere informatie.

Wanneer start de behandeling?
Zodra wij al uw papieren (zie de drie punten hierboven) binnen hebben, laten wij u weten of wij denken u de behandeling te kunnen bieden die u nodig hebt. Als dat het geval is, dan komt u op de wachtlijst te staan en wordt u te zijner tijd uitgenodigd voor het intakegesprek. Na dit gesprek hoort u van ons of wij u inderdaad kunnen bieden wat u nodig hebt en of de behandeling kan starten. Let op: voor de actuele wachttijd, klik hier.

Naar boven