Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik hier voor; Algemene voorwaarden In dit document staan de afspraken en voorwaarden die wij hanteren bij de zorg die wij bieden.

Op de website van de Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten vindt u meer informatie over de beroepscode, wet- en regelgeving en beroepsethiek. Zie hiervoor: www.lvvp.info/voor-clienten

Klik hier voor het Privacystatement 

Dit privacystatement legt uit hoe het Autisme Expertisecentrum met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Verklaring afgeven
Bij het AEC geven we geen verklaringen af over het psychisch functioneren van de cliënten die bij ons in behandeling zijn of diagnostisch onderzocht worden. Soms wordt er vanuit het UWV, een werkgever of door een advocaat om een dergelijke verklaring gevraagd. Onze cliënten kunnen dan wel zélf hun behandelplan of diagnostisch onderzoeksverslag opsturen, maar de psychologen van het AEC sturen niet zelf dergelijke verklaringen. De reden hiervoor is dat dit door onze beroepsvereniging sterk wordt afgeraden. Meer informatie hierover is te vinden op: verklaring door behandelaren