Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik hier voor; Algemene voorwaarden In dit document staan de afspraken en voorwaarden die wij hanteren bij de zorg die wij bieden.

Op de website van de Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten vindt u meer informatie over de beroepscode, wet- en regelgeving en beroepsethiek. Zie hiervoor: www.lvvp.info/voor-clienten

Klik hier voor het Privacystatement 

Dit privacystatement legt uit hoe het Autisme Expertisecentrum met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).