Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik hier voor; Algemene voorwaarden  In dit document staan de afspraken en voorwaarden die wij hanteren bij de zorg die wij bieden.

Op de website van de Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten vindt u meer informatie over de beroepscode, wet- en regelgeving en beroepsethiek. Zie hiervoor: www.lvvp.info/voor-clienten

Klik hier voor het Privacy statement 

Dit privacy statement legt uit hoe het Autisme Expertise Centrum met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Privacy verklaring
Zorgverzekeraars, gemeenten en andere financiers van geestelijke gezondheidszorg vragen ons om informatie over de diagnose op de factuur aan hen te vermelden. Cliënten die hier vanwege privacy bezwaar tegen hebben, kunnen hiertoe een verklaring ondertekenen waarin staat dat zij dergelijke informatie niet op de factuur willen hebben. Die verklaring wordt vervolgens met de eerstvolgende factuur naar de zorgverzekeraar of gemeente gestuurd.

Zie voor meer informatie de site van de NZA 

Download privacy verklaring

 

 

Verklaring afgeven
Bij het AEC geven we geen verklaringen af over het psychisch functioneren van de cliënten die bij ons in behandeling zijn of diagnostisch onderzocht worden. Soms wordt er vanuit het UWV, een werkgever of door een advocaat om een dergelijke verklaring gevraagd. Onze cliënten kunnen dan wel zélf hun behandelplan of diagnostisch onderzoeksverslag opsturen, maar de psychologen van het AEC sturen niet zelf dergelijke verklaringen. De reden hiervoor is dat dit door onze beroepsvereniging sterk wordt afgeraden. Meer informatie hierover is te vinden op: verklaring door behandelaren

 

Over de informatie op deze website
Het Autisme Expertise Centrum (AEC) streeft naar grote zorgvuldigheid  als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Om die reden kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.

Verder aanvaardt het AEC geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-) commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het AEC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.