Behandeling

Behandeling

Bij het Autisme Expertise Centrum bieden we kortdurende behandeling. 

Wij geloven sterk in individuele behandeling, aangepast op de behoeftes van de persoon zelf. Het doel is verbetering van de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid (persoonlijk en maatschappelijk herstel). Behandeling begint altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen we inschatten wat er nodig is qua zorg en of wij dit kunnen bieden. Het kan dus zijn dat iemand na het intakegesprek niet bij ons in behandeling komt, maar het advies is om elders behandeling te zoeken.

Behandeling kan in Eemnes plaatsvinden, maar ook online, afhankelijk van de eigen voorkeur van de cliënt. De behandeling bij het AEC is altijd kortdurend, wat inhoudt dat deze maximaal een jaar duurt. De voortgang van de behandeling zal regelmatig geëvalueerd, om in te schatten of we nog op de goede weg zitten.
Klik hier voor meer informatie over de aanmeld procedure.

Wij bieden de volgende behandelvormen aan:

Psycho-educatie
Bij psycho-educatie leert men wat ASS is en hoe dit van invloed is op iemands dagelijks leven. Wij bieden individuele psycho-educatie, waarbij u zelf kiest in welke onderwerpen u zich wilt verdiepen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat dit beter werkt dan een groepsprogramma met vaste onderdelen (klik hier voor artikel uit het WTA). Onze modules zijn bijvoorbeeld gericht op informatieverwerking en prikkelverwerking, maar ook op praktische onderwerpen zoals relaties, werk, seksualiteit en vrije tijd. De inhoud van de modules is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en bevatten ook praktische tips. De modules zijn helaas niet te volgen voor mensen die niet als cliënt bij ons zijn ingeschreven. Meer informatie over de onderwerpen van de modules kunt u lezen op: Algemene inleiding psycho-educatie 

EMDR
EMDR is een veelgebruikte therapievorm bij trauma’s en angstklachten, die zijn ontstaan na een nare gebeurtenis. Het doel van EMDR is het verwerken van de nare herinnering, waardoor de (angst)klachten verminderen. De EMDR die wij bieden is aangepast aan de informatieverwerking van ASS.
We beginnen met uitleg geven over wat EMDR precies inhoudt (u kunt hierover al lezen op: www.emdr.nl)
Daarna bespreken we heel grondig en gedetailleerd wat het trauma of de angst precies inhoudt. Vervolgens starten we met de EMDR en houden we samen goed in de gaten of het u voldoende helpt.

Mindfulness
Bij mindfulness leert men verschillende meditatietechnieken aan, die in het dagelijks leven toegepast kunnen worden. Mindfulness is wetenschappelijk onderzocht, de resultaten laten zien dat mindfulness kan helpen om meer rust in het hoofd te verkrijgen, waardoor somberheidsgevoelens en angsten afnemen. Ook kan het mensen met ASS helpen om beter in te slapen en minder stress te ervaren. In totaal gaat het vaak om ongeveer tien individuele sessies, waarin u de verschillende meditatietechnieken aanleert. We bespreken uitgebreid waar de meditaties u bij kunnen helpen en ontdekken samen wat voor u de beste momenten zijn om te mediteren. Bij de mindfulness werken we met het boek: ‘Mindfulness bij volwassenen met autisme’. Meer informatie over het boek en over mindfulness is te vinden op: www.mindfulnessbijautisme.nl.

Acceptance and commitment therapy
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe therapievorm. Het doel van ACT is leren leven conform je waarden, ondanks beperkingen, angsten en andere psychische problemen. In plaats van vechten om dingen te veranderen die je niet kunt veranderen, leer je wat echt belangrijk is voor jou in het leven. Acceptatie van wat je niet kunt veranderen is hierbij een belangrijk onderdeel. Bij ACT gaat het niet zozeer om het behandelen (en dus weghalen) van een bepaalde stoornis, maar gaat het om herstel (je beter voelen) op persoonlijk en maatschappelijk gebied.

Cognitieve gedragstherapie
Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) gaan we ervan uit dat gedachten van invloed zijn op gevoelens en op gedrag. Tijdens de therapie gaan we niet-helpende gedachten onderzoeken en zonodig bijstellen. Hierdoor leert men anders tegen situaties aan te kijken of er op een andere manier op te reageren.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGT mensen met autisme kan helpen om minder last te hebben van overbelasting, somberheid, angst en piekeren. Ook kan CGT helpen om positiever over jezelf te denken. Bij CGT beginnen we met een intakegesprek om samen te bepalen welke doelen we willen bereiken en maken we hier een plan voor. De therapie zelf bestaat uit individuele gesprekken en huiswerk (oefeningen en informatie bijhouden).

Inzichtgevende therapie
Bij Inzichtgevende therapie gaat het om hoe u zichzelf als persoon hebt ontwikkeld. Sommige mensen met ASS hebben hun identiteit niet goed kunnen ontwikkelen, omdat ze alsmaar bezig zijn geweest met datgene te doen wat de buitenwereld van hen verwacht. Bij deze therapievorm gaan we samen op zoek naar wie u bent, wat u wilt en wat uw behoeften zijn.