Coaching

Coaching

Vanuit het Autisme Expertisecentrum bieden we ook coaching. Hierbij gaat het doorgaans om trajecten van zo’n 10 tot 15 individuele gesprekken (inclusief intakegesprek). De coaching wordt gegeven door Michelle Kiep of Cindy Nass (u kunt zelf uw voorkeur aangeven). Zij worden hierbij gesuperviseerd door Annelies Spek.

Wij geloven sterk in individuele coaching, aangepast op de behoeftes van de persoon zelf. Als u het prettig vindt, dan kunnen we bijvoorbeeld ook het naastgelegen bos inlopen en al wandelend praten. Als het goed weer is dan kan de mindfulness eveneens buiten, in het bos, plaatsvinden. Vrij dichtbij is er een zandvlakte waar u prima kunt mediteren. Verder kunnen de gesprekken ook via skype of telefonisch gevoerd worden, als het u teveel belast om naar ons toe te komen. Onderaan deze pagina vindt u het aanmeldformulier.

Wij bieden de volgende vormen van coaching aan:

Psycho-educatie
Bij psycho-educatie leert men wat ASS is en hoe dit van invloed is op iemands dagelijks leven. Wij bieden individuele psycho-educatie, waarbij u zelf kiest in welke onderwerpen u zich wilt verdiepen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat dit beter werkt dan een groepsprogramma met vaste onderdelen (klik hier voor artikel uit het WTA).Onze modules zijn bijvoorbeeld gericht op informatieverwerking en prikkelverwerking, maar ook op praktische onderwerpen zoals relaties, werk, seksualiteit en vrije tijd. De inhoud van de modules is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en bevatten ook praktische tips. Meer informatie kunt u lezen op: Algemene inleiding psycho-educatie

EMDR
EMDR is een veelgebruikte therapievorm bij trauma’s en angstklachten, die zijn ontstaan na een nare gebeurtenis. Het doel van EMDR is het verwerken van de nare herinnering, waardoor de (angst)klachten verminderen. De EMDR die wij bieden is aangepast aan de informatieverwerking van ASS.
We beginnen met uitleg geven over wat EMDR precies inhoudt (u kunt hierover al lezen op: www.emdr.nl)
Daarna bespreken we heel grondig en gedetailleerd wat het trauma of de angst precies inhoudt. Vervolgens starten we met de EMDR en houden we samen goed in de gaten of het u voldoende helpt.

Coaching bij eetproblemen
Eetproblemen en eetstoornissen komen geregeld voor bij mensen met ASS. Soms hebben de eetproblemen te maken met het autisme waardoor een andere aanpak vereist wordt voor het begrijpen van de eetproblemen. Zo kan het te maken hebben met sensorische over/ondergevoeligheid, maar ook met emotieregulatie, fixaties of moeite met veranderingen. Tijdens de coachingsgesprekken brengen we samen in kaart of de eetstoornis te maken heeft met het autisme, om zo te begrijpen wat de functies van de eetproblemen zijn en om te onderzoeken wat er voor nodig is om de eetproblemen te verminderen.

Mindfulness
Bij mindfulness leert men verschillende meditatietechnieken aan, die in het dagelijks leven toegepast kunnen worden. Mindfulness is wetenschappelijk onderzocht, de resultaten laten zien dat mindfulness kan helpen om meer rust in het hoofd te verkrijgen, waardoor somberheidsgevoelens en angsten afnemen. Ook kan het mensen met ASS helpen om beter in te slapen en minder stress te ervaren. In totaal gaat het vaak om ongeveer tien individuele sessies, waarin u de verschillende meditatietechnieken aanleert. We bespreken uitgebreid waar de meditaties u bij kunnen helpen en ontdekken samen wat voor u de beste momenten zijn om te mediteren. Bij de mindfulness werken we met het boek: ‘Mindfulness bij volwassenen met autisme’. Meer informatie over het boek en over mindfulness is te vinden op: www.mindfulnessbijautisme.nl.

Positieve psychologie
Positieve psychologie is het weer leren kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
We richten ons op het positieve in plaats van het negatieve, door te kijken naar uw sterke kanten en het ontwikkelen van een positieve houding naar uw omgeving en de toekomst. Hierbij gaan we uit van uw passies en kwaliteiten. We onderzoeken samen wat u nodig heeft om meer tevredenheid en plezier in het leven te ervaren. Dit doen we door naar oplossingen te zoeken. Hierbij hoeft er niet steeds terug gekeken te worden naar gebeurtenissen uit het verleden, al is daar wel aandacht voor mocht dat een doel belemmeren. De focus ligt vooral op hoe u het (anders) wilt in de toekomst. Als de omstandigheden niet te veranderen zijn, dan helpen wij u om hier op een andere (positieve) manier mee om te gaan, zodat u er zelf minder last en stress van ervaart.

Aanmelden voor coaching
Als u zich wilt aanmelden voor coaching dan vult u het aanmeldformulier in.
Op basis van de ingevulde vragenlijst schatten wij in of u bij ons terecht kunt (we bieden geen langdurige coaching of coaching bij complexe problemen zoals ernstige somberheidsklachten). Hierover informeren wij u per mail.
Het intakegesprek duurt ongeveer een uur. Na dit gesprek hoort u zo snel mogelijk of u bij ons kunt starten met coachingsgesprekken.

Kosten
Coaching wordt niet vergoed door de verzekeraar (we zijn niet aangesloten bij een beroepsvereniging voor coaching). U zult de kosten dus zelf moeten betalen. De kosten zijn 90 euro (exclusief 21 % btw) per coachings/intakegesprek. Een gesprek duurt in principe 45 minuten, daarnaast wordt 15 minuten gerekend voor voorbereiding en administratie. In overleg kan worden gekozen voor kortere of juist langere sessies.

Klik hier voor aanmeldformulier Coaching!

Na het invullen kunt u het formulier per Email sturen naar:

info@autismeexpertise.nl

Of u kunt het uitprinten en per post versturen naar:

Autisme Expertisecentrum
Goyergracht zuid 39
3755MZ  Eemnes.