Crisis situaties

Crisis situaties

Bij crisis situaties is het belangrijk dat u contact opneemt met uw huisarts (binnen kantoortijden) of met de huisartsenpost (buiten kantoortijden). Indien nodig, verwijzen zij u door naar de crisisdienst. Wij kunnen zelf geen hulp bieden bij crisis situaties.