Diagnostiek

Diagnostiek

Wij bieden diagnostiek aan volwassenen (18+) en ouderen. Na diagnostisch onderzoek bieden we u ook altijd online behandelmodules aan en een behandelgesprek.

Autismespectrumstoornissen zijn nog niet met een snelle, makkelijke test te diagnosticeren. Om een diagnose te kunnen stellen of uitsluiten, is een uitgebreid gedragsonderzoek nodig. Tijdens dit onderzoek kijken we altijd breder dan alleen ASS. Overigens doen wij geen uitspraken over de (on)mogelijkheid om te kunnen werken en geven wij geen adviezen aan het UWV rondom werk en belastbaarheid.

Het onderzoek bestaat bij volwassenen en ouderen uit de volgende elementen:

1. Een gesprek met de persoon zelf  en met een belangrijke ander (anamnese+hetero-anamnese)

Bij het eerste gesprek komt u zelf en neemt u iemand anders mee die u goed kent. In dit gesprek stellen we allerlei vragen. We bevragen bijvoorbeeld waar iemand in het dagelijks leven last van heeft en of dit verband houdt met eventuele autistische kenmerken. We gaan uitgebreid in op alle (DSM-5) gedragskenmerken van ASS, maar onderzoeken ook of de klachten door iets anders verklaard kunnen worden dan ASS. Mochten we uitkomen op ASS, dan is er ook aandacht voor bijkomende problemen.

De vragen worden niet alleen aan de persoon zelf, maar ook aan de belangrijke ander gesteld. Iemand anders kan namelijk vaak belangrijke aanvullende informatie geven en ziet dingen die de persoon zelf soms niet herkent. We vinden het vooral belangrijk dat die andere persoon zo objectief mogelijk is. Als er bijvoorbeeld sprake is van ernstige relatieproblemen, dan kan dit soms de objectiviteit van de partner beïnvloeden (en soms ook van de persoon zelf). In die situatie kan het beter zijn om iemand anders te vragen (zoals een broer of zus of één van de kinderen). Denk van tevoren goed na over wie die belangrijke ander kan zijn. Het hoeft niet perse een familielid te zijn, het kan ook gaan om een vriend of vriendin, een werkgever of een begeleider. Dit gesprek duurt drie tot drie en een half uur.

U kunt er ook voor kiezen om de anamnese en de hetero-anamnese te splitsen, bijvoorbeeld omdat u beide makkelijker vrijuit kunt praten als de ander niet aanwezig is. Als u dit wilt, dan is het belangrijk om dit van tevoren aan te geven. In dat geval duurt het gesprek met uzelf van 9:00 tot 11:00 en het gesprek met de ander van 11:00 tot 12:30.

2. Het aanvullend onderzoek

Tijdens het aanvullend onderzoek onderzoeken we of er aanwijzingen zijn voor een andere diagnose dan een autismespectrumstoornis. Hierbij kan het gaan om een diagnose náást ASS (zoals een angststoornis), of om een diagnose in plaats van ASS. Dit doen we aan de hand van verschillende interviews, testen en vragenlijsten. Soms brengen we de sterke en zwakke kanten in kaart, bijvoorbeeld aan de hand van een intelligentietest. Mocht u liever geen IQ-test ondergaan dan doen we dit natuurlijk niet! Overigens doen we geen specialistisch onderzoek naar neurologische beelden zoals dementie.
Verder worden er gedragsobservaties gemaakt tijdens het aanvullend onderzoek. Deze kunnen ondersteunend zijn bij het stellen of uitsluiten van een autismespectrumstoornis. Het aanvullend onderzoek wordt gedaan door een psycholoog of door een goed ingewerkte psychologie stagiair onder supervisie.

3. Zonodig aanvullende diagnostiek

Soms spreekt de informatie vanuit het onderzoek elkaar tegen, bijvoorbeeld doordat de persoon zelf andere dingen herkent dan de belangrijke ander. In dat geval kan er worden gekozen voor aanvullende diagnostiek. Dit kan betekenen dat we nog iemand anders willen spreken. Een andere mogelijkheid is procesdiagnostiek, bijvoorbeeld door tijdens een klachtgerichte behandeling goed te observeren of er aanvullende aanwijzingen zijn voor (het uitsluiten van) een autismespectrumstoornis.

4. Uitslaggesprek

Tijdens het uitslaggesprek brengen wij u in een persoonlijk gesprek op de hoogte van de onderzoeksresultaten. Hierbij zullen we uitleggen waarom we wel of niet tot een diagnose in het autismespectrum komen. Ook gaan we in op eventuele bijkomende problematiek. Het is natuurlijk mogelijk om iemand mee te nemen naar het uitslaggesprek.
Na afloop van het uitslaggesprek krijgt u het verslag mee of u krijgt dit later toegestuurd. Het onderzoeksverslag wordt opgenomen in uw dossier. Wij zullen dit verslag, zonder uw schriftelijke toestemming, nooit aan anderen tonen.

5. Behandelmodules en behandelgesprek

Na het diagnostisch onderzoek krijg u toegang tot onze online behandelmodules. In deze modules vindt u uitleg over psychische klachten en wat u hierbij kan helpen. U kunt zelf onderzoeken of er een module is die op u van toepassing is. In de modules zelf vindt u informatie en oefeningen die u mogelijk kunnen helpen. Inhoudelijk bestaan de modules uit informatieverstrekking en cognitief-gedragstherapeutische oefeningen. Er staat al een behandelgesprek gepland, waarin informatie uit de modules aan bod kan komen.