Diagnostiek

Diagnostiek

Wij bieden diagnostiek aan volwassenen (18+) en ouderen. Na diagnostisch onderzoek bieden we u ook altijd online behandelmodules aan en een behandelgesprek.

Autismespectrumstoornissen zijn nog niet met een snelle, makkelijke test te diagnosticeren. Om een diagnose te kunnen stellen of uitsluiten, is een uitgebreid gedragsonderzoek nodig. Tijdens dit onderzoek kijken we altijd breder dan alleen ASS.

Het onderzoek bestaat bij volwassenen en ouderen uit de volgende elementen:

1. Een gesprek met de persoon zelf (anamnese)

In dit gesprek stellen we allerlei vragen. We bevragen bijvoorbeeld waar iemand in het dagelijks leven last van heeft en of dit verband houdt met eventuele autistische kenmerken. We gaan uitgebreid in op alle (DSM-5) gedragskenmerken van ASS, maar onderzoeken ook of de klachten door iets anders verklaard kunnen worden dan ASS. Mochten we uitkomen op ASS, dan is er ook aandacht voor bijkomende problemen. Dit gesprek met de persoon zelf duurt anderhalf tot twee uur.

2. Een gesprek met een belangrijke ander (hetero-anamnese)

Bij het diagnostisch onderzoek spreken we ook altijd iemand die de betreffende persoon goed kent. Iemand anders kan namelijk vaak belangrijke aanvullende informatie geven en ziet dingen die de persoon zelf soms niet herkent. We vinden het vooral belangrijk dat die andere persoon zo objectief mogelijk is. Als er bijvoorbeeld sprake is van ernstige relatieproblemen, dan kan dit soms de objectiviteit van de partner beïnvloeden (en soms ook van de persoon zelf). In die situatie kan het beter zijn om iemand anders te vragen (zoals een broer of zus of één van de kinderen). Denk van tevoren goed na over wie die belangrijke ander kan zijn. Het hoeft niet perse een familielid te zijn, het kan ook gaan om een vriend of vriendin, een werkgever of een begeleider.
Het gesprek met de belangrijke ander duurt ongeveer anderhalf uur.
Voor sommige mensen is het fijn als de anamnese en hetero-anamnese gecombineerd worden. Dat kan bij ons, we spreken u dan samen. In dit geval vervalt de hetero-anamnese. Het gesprek met beiden duurt dan twee tot twee en een half uur.

3. Het testonderzoek

Tijdens het testonderzoek brengen we de sterke en zwakke kanten in kaart en/of onderzoeken we of er aanwijzingen zijn voor een andere diagnose dan een autismespectrumstoornis. Hierbij kan het gaan om een diagnose náást ASS (zoals een angststoornis), of om een diagnose in plaats van ASS. Dit doen we aan de hand van verschillende interviews, testen en vragenlijsten. Als onderdeel hiervan nemen we soms ook een intelligentietest af. Het doel hiervan is niet om de IQ-score te weten, maar om een goed en genuanceerd beeld te krijgen van waar iemand goed in is en wat de zwakkere punten zijn. Soms biedt een intelligentieprofiel ook een alternatieve verklaring voor waarom iemand bepaalde klachten ervaart. Mocht u liever geen IQ-test ondergaan dan doen we dit natuurlijk niet!Verder worden er gedragsobservaties gemaakt tijdens het testonderzoek. Deze kunnen ondersteunend zijn bij het stellen of uitsluiten van een autismespectrumstoornis. Het testonderzoek wordt door een psycholoog of door een goed ingewerkte psychologie stagiair afgenomen. De stagiair werkt onder supervisie van Annelies Spek.

4. Zonodig aanvullende diagnostiek

Soms spreekt de informatie vanuit het onderzoek elkaar tegen, bijvoorbeeld doordat de persoon zelf andere dingen herkent dan de belangrijke ander. In dat geval kan er worden gekozen voor aanvullende diagnostiek. Dit kan betekenen dat we nog iemand anders willen spreken. Een andere mogelijkheid is procesdiagnostiek, bijvoorbeeld door tijdens een klachtgerichte behandeling goed te observeren of er aanvullende aanwijzingen zijn voor (het uitsluiten van) een autismespectrumstoornis. Gelukkig is aanvullende diagnostiek meestal niet nodig.

5. Uitslaggesprek

Tijdens het uitslaggesprek brengen wij u in een persoonlijk gesprek op de hoogte van de onderzoeksresultaten. Hierbij zullen we uitleggen waarom we wel of niet tot een diagnose in het autismespectrum komen. Ook gaan we in op eventuele bijkomende problematiek. Het is natuurlijk mogelijk om iemand mee te nemen naar het uitslaggesprek.
Na afloop van het uitslaggesprek krijgt u het verslag mee of u krijgt dit later toegestuurd. Het onderzoeksverslag wordt opgenomen in uw dossier. Wij zullen dit verslag, zonder uw schriftelijke toestemming, nooit aan anderen tonen.

6. Behandelmodules en behandelgesprek

Na het diagnostisch onderzoek krijg u toegang tot onze online behandelmodules. In deze modules vindt u uitleg over psychische klachten en wat u hierbij kan helpen. U kunt zelf onderzoeken of er een module is die op u van toepassing is. In de modules zelf vindt u informatie en oefeningen die u mogelijk kunnen helpen. Inhoudelijk bestaan de modules uit informatieverstrekking en cognitief-gedragstherapeutische oefeningen. Er staat al een behandelgesprek gepland, waarin informatie uit de modules aan bod kan komen.