Klachten

Klachten

Als we er met elkaar niet uitkomen, dan bent u natuurlijk vrij om een klacht in te dienen. We zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Bij klachten over het Autisme Expertisecentrum kunt u altijd overleggen met de klachtenfunctionaris bij de LVVP. Die kan met u bespreken wat er precies is gebeurd en wat verdere mogelijkheden zijn. U kunt ook gebruik maken van de geschilleninstantie via de LVVP. Deze geschilleninstantie is ingesteld door zorgaanbieders en clienten. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.lvvp.info/voor-clienten