Kopie behandeling

Kopie behandeling

versie 8-5-2021

Vanuit het Autisme Expertisecentrum in Eemnes bieden we kortdurende behandeling (tot 10 gesprekken) aan volwassenen (18+) met ASS.

Algemene informatie over kortdurende behandeling:
In de BGGZ bieden we psycho-educatie, mindfulness (voor meer rust in het hoofd), EMDR (voor trauma’s of angstklachten), ACT (voor acceptatie en keuzes maken in het leven) of cognitieve gedragstherapie (bijvoorbeeld bij sociale angst of negatief zelfbeeld). Klik hier voor meer informatie

U komt alleen voor kortdurende behandeling in aanmerking als:

 • U een diagnose in het autismespectrum hebt.
 • Het op zich redelijk met u gaat, maar u aandacht wilt besteden aan een specifiek thema.
 • U geen depressie hebt (milde somberheidsklachten kan wel).
 • U nooit opgenomen bent geweest.
 • U niet al meerdere langdurende (meer dan 4 jaar) behandelingen hebt ondergaan.
 • Er is geen sprake van zwakbegaafdheid (IQ lager dan 85)

Kosten:
Het is belangrijk om uit te zoeken of de kosten van uw behandeling worden vergoed door uw verzekeraar.
Bij kortdurende behandeling gaan we meestal uit van een ‘intensief’ traject (8 tot 10 gesprekken van 45 minuten). De kosten hiervoor zijn: 1434,96 (bij een start in 2021) euro. Dit is conform de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) tarieven bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Soms kan er aansluitend nog een traject van 8 tot 10 gesprekken plaatsvinden, mocht dit nodig zijn en de verzekeraar dit toestaan.

Of de kosten vergoed worden hangt van uw verzekering af. Mensen met een restitutiepolis mogen zelf hun zorgverlener kiezen en krijgen doorgaans alles, of het grootste deel van de kosten vergoed. Mensen met een natura polis betalen vaak zo’n 20 tot 35 % zelf.
Meer informatie over deze polissen vind u op: KLIK HIER
U kunt eventueel bij uw verzekeraar informeren wat u vergoed krijgt.

De betaling:
Bij zowel diagnostiek als behandeling, krijgt u de rekening meteen toegestuurd nadat het dossier is gesloten.
Als u de rekening ontvangt, hebt u 30 dagen de tijd om te betalen. Wij adviseren om de rekening direct door te sturen naar uw verzekeraar. Meestal maken zij het geld vrij snel over. In dat geval hoeft u het bedrag niet, of slechts korte tijd voor te schieten.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet de verzekeraar!

Welke verzekeraar wel en niet?
Voor kortdurende behandeling kunnen we cliënten toelaten van alle Nederlandse verzekeraars, behalve van DITZO en de Amersfoortse. Bij deze verzekeraars wordt namelijk vooraf erg veel informatie gevraagd van de hulpverlener. Dit gaat teveel ten koste van de behandeltijd, waardoor we vervolgens niet de zorg kunnen geven die we willen bieden.

Hulpverlener:
Kortdurende behandeling in Eemnes wordt  gegeven door Linda ten Barge, GZ-psycholoog en de Michelle Kiep, GZ-psycholoog.
In de BGGZ bieden we vooral psycho-educatie, mindfulness, EMDR (voor trauma’s of angstklachten), ACT of cognitieve gedragstherapie (bijvoorbeeld bij sociale angst, negatief zelfbeeld en milde depressieve klachten). Klik hier voor meer informatie

De aanmelding:
Voor de aanmelding voor kortdurende of langer durende behandeling hebt u het volgende nodig:

 • Een verwijsbrief van uw huisarts. Let op dat hier de volgende zaken op staan vermeld.
  • De AGB-code van uw huisarts,
  • De datum van de verwijzing,
  • dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM diagnose en er moet
  • een handtekening of stempel van de huisarts opstaan.
  • Voor kortdurende behandeling hebt u een verwijzing nodig voor Basis GGZ (BGGZ)
 • Een ingevuld aanmeldformulier,

Download het aanmeldformulier behandeling

 • Een ondertekende verklaring eigen bijdrage.

 

Download de 'akkoordverklaring'

Stuur de verwijzing van de huisarts, de ondertekende verklaring eigen bijdrage en het aanmeldformulier per;

Email (info@autismeexpertise.nl) of per post naar ons toe. Het postadres is:

Autisme Expertisecentrum
Goyergracht zuid 39
3755 MZ Eemnes

Veilig mailen:

U kunt uw gegevens ook via een extra veilige mail (ZORGMAIL) aan ons toe sturen.

 • U stuurt ons een gewone mail met dit verzoek aan info@autismeexpertise.nl
 • Wij sturen u vervolgens een bericht via Zorgmail.
 • In de reply kunt u dan de informatie doorgeven en documenten als bijlage op een extra veilige manier aan ons opsturen.
 • Voor het openen van deze veilige mail krijgt u een tweede bericht met een code toegestuurd om de mail te openen.

Hulpverleners kunnen gebruik maken van ons ZORGMAIL  account.  (Autisme Expertisecentrum, te Eemnes)

 • verwijzingen en/of
 • andere informatie.

Wanneer start de behandeling?
Zodra wij al uw papieren (zie de drie punten hierboven) binnen hebben, laten wij u weten of wij denken u de behandeling te kunnen bieden die u nodig hebt. Als dat het geval is, dan krijgt u een voorstel voor een eerste (intake)gesprek. Na het intakegesprek hoort u van ons of de behandeling inderdaad kan starten. Let op: voor de actuele wachttijd, klik hier.

 


Hoe werken wij?

Wij geloven sterk in individuele behandeling, aangepast op de behoeftes van de persoon zelf. Als u het prettig vindt, dan kunnen we bijvoorbeeld ook het naastgelegen bos inlopen en al wandelend praten. Als het goed weer is dan kan de mindfulness eveneens buiten, in het bos, plaatsvinden. Vrij dichtbij is er een zandvlakte waar u prima kunt mediteren. Verder kunnen de gesprekken ook via skype of telefonisch gevoerd worden, als het u teveel belast om naar ons toe te komen. Onderaan deze pagina vindt u het aanmeldformulier.


Aanmelding Coaching

Coaching komt inhoudelijk gezien overeen met langer durende behandeling, echter hierbij betaalt u de kosten zelf. Voor meer informatie over het aanmelden voor coaching,  klik dan op de onderstaande knop.

Aanmelding coaching

De contacten vinden plaats in Eemnes. Meer informatie over de inhoud van coaching vind u op de pagina Behandeling.