Kosten

Kosten

De kosten voor diagnostiek en eventueel aansluitend behandeling worden (deels) door de verzekeraar vergoed. Wij sluiten geen contracten met verzekeraars omdat wij ons niet kunnen vinden in het principe van marktwerking in de zorg. We vinden het belangrijk dat wij samen met de mensen met autisme zelf, de inhoud van de zorg bepalen, en niet de verzekeraars.

De kosten voor kortdurende behandeling zonder diagnostiek vindt u hier.

Welke verzekeraar?

Let op: cliënten van de volgende verzekeraars kunnen we in 2020 niet toelaten voor diagnostisch onderzoek (voor kortdurende behandeling gelden deze restricties niet, daarvoor kunnen we cliënten van alle verzekeraars toelaten): 

  • CZ
  • IZZ (CZ)
  • Nationale Nederlanden
  • Ohra
  • De Friesland
  • Anderzorg
  • Hema
  • Zorg en zekerheid
  • Just
Deze verzekeraars staan namelijk niet toe dat meerdere hulpverleners bij een cliënt betrokken worden. Wij werken altijd in teamverband, omdat dit de kwaliteit van de zorg verhoogt. Mocht u verzekerd zijn bij één van deze verzekeraars, dan kunt u helaas niet bij ons terecht.

welke polis?

De vergoeding van de verzekeraar voor de diagnostiek en/of behandeling hangt af van het soort verzekering dat u hebt gekozen. Het gaat hierbij niet om of u een aanvullende verzekering hebt, maar of u een natura of restitutiepolis basisverzekering  hebt. Hieronder een overzicht:

Naturapolis

U hebt geen vrije keuze binnen de zorg. Alleen zorg van zorgaanbieders met wie uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten wordt volledig vergoed. Omdat wij geen contract met uw verzekeraar hebben afgesloten, wordt slechts een deel vergoed. Het zelf te betalen bedrag kan hierdoor oplopen tot zo’n 500 tot 1000 euro en in sommige gevallen zelfs meer. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoeveel u zelf moet betalen. Hierbij kunt u aangeven dat wij de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) hanteren.
Zorgverzekeraars hebben zich, qua minimale vergoeding, overigens te houden aan het zogenaamde ‘Hinderpaal criterium’ Meer informatie hierover vindt u op:  O.A. zorgwijzer.nl

Restitutiepolis

Bij een zuivere restitutiepolis vergoedt uw verzekeraar alle zorgkosten. Als u twijfelt of u een (zuivere) restitutiepolis hebt, bel dan even uw verzekeraar om dit na te vragen. Vraag dan of u 100 % van het NZA tarief vergoed krijgt van GGZ-zorg bij de diagnose ‘Pervasief’.

Meer uitleg over restitutie versus natura polissen vindt u op:

contractvrijepsycholoog.nl/.

Of

Zorgwijzer

Hoeveel betaalt u uiteindelijk?

Vergeet niet dat u, welke polis u ook kiest, altijd het eigen risico betaalt (in 2018 en 2019 is dat minimaal 385 euro per jaar). Bij een zuivere restitutiepolis betaalt u alleen het eigen risico en betaalt de verzekeraar de rest van de kosten.

Klik HIER voor informatie over de  vergoedingspercentage’s van de verschillende verzekeringen.

De datum van het eerste gesprek is de startdatum van het zorgtraject en van belang voor de declaratie bij uw verzekering.

De kosten die in rekening worden gebracht hangen af van de bestede tijd. Hierbij gaat het om de tijd die wij u spreken, maar ook om tijd voor bijvoorbeeld verslaglegging. Bij diagnostisch onderzoek besteden we vaak meer tijd aan de verslaglegging dan aan de gesprekken zelf, omdat het belangrijk is dat de informatie op een goede manier in het verslag wordt verwoord. Ook bij behandeling wordt verslaglegging gedaan (gespreksaantekeningen na elke afspraak, het schrijven van een behandelplan en huisartsbrief).
We hanteren de tarieven van de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA).

Een overzicht van de kosten voor zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis in 2019:
250 t/m 799 minuten 1377,08 euro
800 t/m 1799 minuten 2739,36 euro
1800 t/m 2999 minuten 4928,16 euro

Voor zorg die start in 2020 gelden de volgende tarieven:
250 t/m 799 minuten 1407,53 euro
800 t/m 1799 minuten 2736,41 euro
1800 t/m 2999 minuten 4906,63 euro

De ervaring leert dat het bedrag bij diagnostisch onderzoek, de online module en het behandelgesprek meestal uitkomt op 2736,41 euro.(2020) Als u bij ons zowel diagnostiek als langer durende behandeling krijgt, dan komen we meestal uit op 4906,63 euro (2020). Bij een zuivere restitutiepolis betaalt u van dit bedrag dus 385 euro (eigen risico) en betaalt de verzekeraar de rest.

Let op: als we een andere (hoofd)diagnose stellen dan een autismespectrumstoornis, dan wordt er ook een ander bedrag in rekening gebracht. Bij een persoonlijkheidsstoornis gaat het in 2020 bijvoorbeeld om 2824,82 euro en bij ADHD om 2735,85 euro.

Na een jaar (12 maanden) behandeling krijgt u een factuur over het afgelopen jaar. Als de behandeling daarna wordt voortgezet, dan starten de minuten weer op nul en ontvangt u het eind van dat jaar weer een nieuwe factuur. Let op: u krijgt dus niet aan het eind van een kalenderjaar een factuur, maar pas als u 12 maanden in behandeling bent, of aan het einde van uw behandeling.

Als u elders al in behandeling bent en uw dossier daar geopend is op een autismespectrumstoornis-DBC, dan vergoedt de verzekeraar geen aanvullende behandeling of diagnostiek bij ons centrum.

De betaling

Bij zowel diagnostiek als behandeling, krijgt u de rekening meteen toegestuurd nadat het dossier is gesloten.
Als u de rekening ontvangt, hebt u 30 dagen de tijd om te betalen. Wij adviseren om de rekening direct door te sturen naar uw verzekeraar. Meestal maken zij het geld vrij snel over. In dat geval hoeft u het bedrag niet, of slechts korte tijd voor te schieten.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet de verzekeraar!

Wat gebeurt er als u niet op een afspraak verschijnt?
Tot 24 uur van tevoren kunt u een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Als dit binnen 24 uur voor de afspraak gebeurt, dan wordt de tijd gewoon gerekend.

Bij mensen die zelf betalen wordt hetzelfde tarief gehanteerd als hierboven beschreven.  Het tarief van niet-verzekerde zorg is 100 euro per uur.