Kosten

Kosten

De kosten voor diagnostiek en eventueel aansluitend behandeling worden (deels) door de verzekeraar vergoed. Wij sluiten geen contracten met verzekeraars omdat wij ons niet kunnen vinden in het principe van marktwerking in de zorg. We vinden het belangrijk dat wij samen met de mensen met autisme zelf, de inhoud van de zorg bepalen, en niet de verzekeraars.

De Kosten voor kortdurende behandeling zonder diagnostiek vindt u hier.

Welke verzekeraar, welke polis?

De vergoeding van de verzekeraar voor de diagnostiek en/of behandeling hangt af van het soort verzekering dat u hebt gekozen. Het gaat hierbij niet om of u een aanvullende verzekering hebt, maar of u een natura of restitutiepolis hebt. Hieronder een overzicht:

Naturapolis

U hebt geen vrije keuze binnen de zorg. Alleen zorg van zorgaanbieders met wie uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten wordt volledig vergoed. Omdat wij geen contract met uw verzekeraar hebben afgesloten, wordt slechts een deel vergoed. De meeste verzekeraars vergoeden dan slechts ongeveer 65 procent van de kosten. Bij diagnostisch onderzoek zou u dan zo’n 900 euro zelf betalen.
Volgens het ‘hinderpaalcriterium’ hebt u overigens recht op 75 % vergoeding. Meer informatie hierover vindt u op:  zorgvoorkwaliteit.nu

Restitutiepolis

Bij een zuivere restitutiepolis vergoedt uw verzekeraar alle zorgkosten. Als u twijfelt of u een (zuivere) restitutiepolis hebt, bel dan even uw verzekeraar om dit na te vragen. Vraag dan of u 100 % van het NZA tarief vergoed krijgt van GGZ-zorg bij de diagnose ‘Pervasief’.

Meer uitleg over restitutie versus naturapolissen vindt u op: contractvrijepsycholoog.nl/. Ook vind u daar een overzicht van polissen en vergoedingen: http://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-zorgverzekeringen-ongecontracteerde-zorg-ggz-2017/

Hoeveel betaalt u uiteindelijk?

Vergeet niet dat u, welke polis u ook kiest, altijd het eigen risico betaalt (in 2017 en 2018 is dat minimaal 385 euro per jaar). Bij een zuivere restitutiepolis betaalt u alleen het eigen risico en betaalt de verzekeraar de rest van de kosten.

De kosten die in rekening worden gebracht hangen af van de bestede tijd. Hierbij gaat het om de tijd die wij u spreken, maar ook om tijd voor bijvoorbeeld verslaglegging. Bij diagnostisch onderzoek besteden we vaak meer tijd aan de verslaglegging dan aan de gesprekken zelf, omdat het belangrijk is dat de informatie op een goede manier in het verslag wordt verwoord. Ook bij behandeling wordt verslaglegging gedaan (gespreksaantekeningen na elke afspraak, het schrijven van een behandelplan en huisartsbrief).
We hanteren de tarieven van de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA).

Een overzicht van de kosten voor zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis in 2018:
250 t/m 799 minuten 1323,03 euro
800 t/m 1799 minuten 2631,83 euro
1800 t/m 2999 minuten 4734,71 euro

De ervaring leert dat het bedrag bij diagnostisch onderzoek, de online module en het behandelgesprek meestal uitkomt op 2631,83 euro. Als u bij ons zowel diagnostiek als langer durende behandeling krijgt, dan komen we meestal uit op 4734,71 euro. Bij een zuivere restitutiepolis betaalt u van dit bedrag dus 385 euro (eigen risico) en betaalt de verzekeraar de rest.

Let op: als we een andere (hoofd)diagnose stellen dan een autismespectrumstoornis, dan wordt er ook een ander bedrag in rekening gebracht. Bij een persoonlijkheidsstoornis gaat het bijvoorbeeld om 2749,23 euro en bij ADHD om 2671.65 euro.

Na een jaar behandeling krijgt u een factuur over het afgelopen jaar. Als de behandeling daarna wordt voortgezet, dan starten de minuten weer op nul en ontvangt u het eind van dat jaar weer een nieuwe factuur.

Als u elders al in behandeling bent en uw dossier daar geopend is op een autismespectrumstoornis-DBC, dan vergoedt de verzekeraar geen aanvullende behandeling of diagnostiek bij ons centrum.

De betaling

Bij zowel diagnostiek als behandeling, krijgt u de rekening meteen toegestuurd nadat het dossier is gesloten.
Als u de rekening ontvangt, hebt u 30 dagen de tijd om te betalen. Wij adviseren om de rekening direct door te sturen naar uw verzekeraar. Meestal maken zij het geld vrij snel over. In dat geval hoeft u het bedrag niet, of slechts korte tijd voor te schieten.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet de verzekeraar!

Wat gebeurt er als u niet op een afspraak verschijnt?
Tot 24 uur van tevoren kunt u een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Als dit binnen 24 uur voor de afspraak gebeurt, dan wordt de tijd gewoon gerekend.

Bij mensen die zelf betalen wordt hetzelfde tarief gehanteerd als hierboven beschreven.  Het tarief van niet-verzekerde zorg is 100 euro per uur.