Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

De kwaliteitsbewaking verloopt via visitatie van het LVVP, zie de folder: Kwaliteitscriteria

Het AEC is met positief resultaat gevisiteerd door de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. De visitatie is een garantie voor de kwaliteit van de praktijkvoering en is gebaseerd op de Kwaliteitscriteria van de LVVP.

LVVP Lgo

Het Autisme Expertisecentrum beschikt over een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut. U kunt dit inkijken op:

Kwaliteitsstatuut Annelies Spek

kwaliteitsstatuut Michelle Kiep

ZORGSTANDAARD AUTISME

Het Autisme Expertise Centrum heeft ook meegedaan aan de ontwikkeling van de zorgstandaard Autisme.

KLIK HIER voor de Samenvattingskaart

KLIK HIER voor de uitgebreide web versie