Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

De kwaliteitsbewaking verloopt via visitatie van het LVVP, zie de folder: Kwaliteitscriteria

Het AEC is met positief resultaat gevisiteerd door de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. De visitatie is een garantie voor de kwaliteit van de praktijkvoering en is gebaseerd op de Kwaliteitscriteria van de LVVP.

LVVP Lgo

Het Autisme Expertisecentrum beschikt over een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut. U kunt dit inkijken op:

Kwaliteitsstatuut Annelies Spek
Kwaliteitsstatuut Lidia Fernandes Pinto