Lezingen en trainingen

Lezingen en trainingen

De Autisme Academy biedt scholing en deskundigheidsbevordering op het gebied van autismespectrumstoornissen (ASS). Bij het aanbod gaan we uit van de meest recente wetenschappelijk ontwikkelingen, in combinatie met klinische ervaringen vanuit de praktijk. Dit maakt de scholing goed praktisch toepasbaar.

We bieden lezingen en trainingen op de volgende gebieden:

• Diagnostiek ASS
• ASS in de DSM-5
• ASS bij vrouwen
• ASS en talenten: positieve kanten van ASS
• ASS en eetproblemen
• Mindfulness bij ASS
• ASS en trauma
• ASS en zingeving
• Oorzaken van ASS
• ASS en ouder worden
• Nieuwe inzichten in ASS
• ASS en seksualiteit
• ASS en psycho-educatie
• Behandeling bij ASS
• ASS en differentiaaldiagnostiek

De duur van de lezing en de kosten worden in nader overleg bepaald.

Ga voor meer informatie naar de website Autisme Academy.nl