Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling

Bij het Autisme Expertise Centrum wordt continu onderzoek gedaan naar ASS bij volwassenen. Hierbij kiezen we bewust voor onderwerpen die leiden tot een betere zorg voor mensen met ASS. Ons doel is om de kwaliteit van leven van mensen met ASS te verbeteren. Bij wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelprojecten werken we zoveel mogelijk samen met ervaringsdeskundigen en met erkende onderzoeksinstellingen.

De lopende projecten zijn:

1. Whitepapers diagnostiek
Bij het Autisme Expertise Centrum ontwikkelen we een serie whitepapers, met als doel een kwalitatieve verbetering van het diagnostisch proces. In de whitepapers gaan we in op differentiaaldiagnostiek en comorbiditeit. Bijvoorbeeld: hoe onderscheid je ASS van een dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis en wanneer gaan deze samen? Bij de ontwikkeling van de whitepapers werken we samen met andere specialistische centra. Voor de whitepapers KLIK HIER.

2. ASS en Anorexia nervosa
Onderzoek laat zien dat eetproblemen veelvuldig voorkomen bij mensen met ASS. We weten ook dat anorexia relatief vaak voorkomt bij vrouwen met ASS. Desondanks is er nog weinig bekend over hoe eetstoornissen bij deze vrouwen ontstaan en wat hen helpt om hiervan te genezen. Ons doel is hier meer zicht op te krijgen. Hierbij werken we onder anderen samen met Altrecht (afdeling eetstoornissen Rintveld). In deze samenwerking doen we onderzoek naar het eetgedrag van vrouwen met ASS en anorexia nervosa. Sabrina Schröder zal op dit onderzoek promoveren.

3. ASS en prikkelverwerking
Bij mensen met ASS verloopt de prikkelverwerking doorgaans anders dan bij mensen zonder ASS. Ze kunnen overgevoelig, maar ook ondergevoelig zijn voor prikkels. Beide kan leiden tot aanzienlijke problemen in het dagelijks leven. Niet voor niks is de prikkelverwerking opgenomen in de DSM-5 als criterium van ASS. Wij vinden het belangrijk om meer zicht te krijgen op de prikkelverwerking van mensen met ASS. Daarnaast onderzoeken we wat kan helpen bij prikkelgevoeligheid. Michelle Kiep doet hier promotie-onderzoek naar. Bij dit onderzoek wordt samengewerkt met de Katholieke Universiteit Leuven.

4. Animal Assisted Therapy bij ASS
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat animal-assisted therapy (AAT) helpend kan zijn bij kinderen met ASS. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze therapie bij volwassenen.
Carolien Wijker (promovenda) doet onderzoek naar het effect van therapie met hulphonden bij volwassenen met ASS. Bij dit onderzoek wordt samengewerkt met de Open Universiteit.

5. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) bij ASS
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe therapievorm. Het doel van ACT is acceptatie van beperkingen en meer richting geven aan het leven. Ondanks dat ACT regelmatig wordt toegepast bij mensen met ASS, zijn de effecten hiervan nog niet goed onderzocht. Bij het AEC heeft Linda ten Barge deze therapievorm aangepast aan mensen met ASS en traint ze andere hulpverleners in de toepassing bij deze doelgroep.

6. Autisme en alexithymie
Bij ongeveer de helft van de mensen met autisme is ook sprake van alexithymie. Dit betekent dat zij moeite hebben om hun eigen gevoelens te voelen, onderscheiden en/of verwoorden. Er is een relatie tussen alexithymie en een relatief hoge lijdensdruk. Verder kan de aanwezigheid van alexithymie van invloed zijn op behandelmogelijkheden. Al met al is het van belang om te weten of er naast autisme ook sprake is van alexithymie. Bij het AEC schrijft Carolien Wijker een overzichts-artikel over alexithymie en autisme. Hierbij gaat ze in op mogelijke instrumenten om alexithymie in kaart te brengen, maar ook op eventuele behandelmogelijkheden.

7. De autistische burn-out
Mensen met autisme lijken extra kwetsbaar voor overbelasting. Dit is waarschijnlijk gerelateerd aan moeite met veranderingen, prikkelgevoeligheid en de energie die sociale interactie hen kost. Er is nog weinig bekend over de autistische burn-out, maar klinische ervaring doet vermoeden dat zowel de oorzaken als de manier van herstellen anders is dan bij de ‘gewone’ burn-out. Recentelijk is hierover een artikel gepubliceerd vanuit het AEC. Op dit moment wordt een autistische burn-out-vragenlijst vertaald en onderzoek.