Aanmelding diagnostiek

Aanmelding diagnostiek

Aanmeldstop

Op dit moment kunnen we helaas geen nieuwe clienten aannemen voor diagnostisch onderzoek. U kunt zich weer aanmelden op 25 november.

We kunnen op dit moment geen nieuwe cliënten meer inschrijven omdat de wachttijd dan te lang wordt, waardoor bijvoorbeeld de verwijsbrief niet meer geldig is.

Wij begrijpen dat we door het instellen van de aanmeldstop veel mensen moeten teleurstellen. De realiteit is helaas dat de vraag vele malen groter is dan dat wij als kleine praktijk kunnen verwerken.

Wij hebben er bewust voor gekozen om de kwaliteit van het diagnostisch onderzoek voorop te zetten. We zijn een klein team van psychologen, waarbinnen de lijnen kort zijn en er goed wordt samengewerkt. We vinden het erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van autisme en leveren hier zelf ook een bijdrage aan. Mede hierdoor kunnen we de zorg voor onze cliënten kwalitatief op hoog niveau houden. 

Een gevolg van onze focus op kwaliteit ipv kwantiteit is dat we slechts een beperkt aantal mensen kunnen zien voor diagnostisch onderzoek (zo’n 16 per maand). De afgelopen periode hebben we zeer veel aanmeldingen binnengekregen. Om de kwaliteit voorop te kunnen blijven stellen, kunnen we slechts enkele keren per jaar nieuwe aanmeldingen toelaten.

Op dit moment is aanmelden voor diagnostisch onderzoek dan ook niet mogelijk. U kunt zich weer aanmelden op 25 november. Op die datum zal op deze pagina de informatie worden geplaatst die nodig is voor een aanmelding. Hierbij gaat het om een aanmeldformulier, een verklaring eigen bijdrage en een verwijsbrief van de huisarts. Vanaf 25 november kunt u het aanmeldformulier downloaden. Helaas kunnen we dit formulier niet al eerder toesturen (hierbij maken we geen uitzonderingen, om het proces zo eerlijk mogelijk te houden).

Mensen die zich op 25 november aanmelden kunnen bij ons terecht in 2020. Let op: de ervaring leert dat we doorgaans binnen één dag het maximale aantal aanmeldingen binnen hebben en de voordeur weer moeten ‘sluiten’.

Vooraf regelen van uw verwijzing

Aanmelden voor diagnostiek en eventueel langer durende behandeling kan alleen als u een verwijzing hebt van de huisarts. Op de verwijzing moet staan dat u verwezen wordt voor Specialistische GGZ (dus niet voor Basis GGZ). Check zelf nog even of dit er ook op staat, dit gaat namelijk vaak fout.
Voor de verzekeraar is het belangrijk dat de volgende informatie op de verwijsbrief van de huisarts staat:

• Datum verwijzing
• Naam en functie van de huisarts
• AGB-code van de huisarts
• Dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM  diagnose
• Stempel van de praktijk of handtekening huisarts
• Gegevens van uzelf (naam, adres, woonplaats, geboortedatum)
• Verwijzing voor behandeling/diagnostiek in specialistische GGZ (SGGZ)

U kunt de verwijzing meteen mee sturen met het ‘aanmeldformulier‘ en de ‘verklaring eigen bijdrage‘. Formulieren die eerder dan 25 november worden ingestuurd kunnen we niet verwerken! U kunt deze echt pas op 25 november opsturen. Let op dat u de verwijzing niet te vroeg regelt, bij sommige verzekeraars is de verwijsbrief namelijk slechts beperkt geldig.