Aanmelding diagnostiek

Aanmelding diagnostiek

Belangrijk!

We hebben de afgelopen weken veel aanmeldingen binnengekregen. Mensen die zich nu aanmelden kunnen we niet garanderen dat ze dit jaar onderzocht kunnen worden.
Soms lopen we wat in op de planning, echter dit is geen garantie. Mocht u zich toch nog willen aanmelden, dan kan het zijn dat u pas in 2022 onderzocht wordt.

Lastig is dat per 2022 het financieringssysteem voor de GGZ zorg verandert. We weten nu nog niet of we dan nog steeds diagnostisch onderzoek kunnen bieden vanuit de verzekerde zorg.

Kortom: U kunt zich nog steeds inschrijven voor diagnostisch onderzoek, echter waarschijnlijk kunt u pas volgend jaar terecht. We weten nog niet of het diagnostisch onderzoek zoals wij dit aanbieden dan nog wordt vergoed door de verzekeraars. Dit weten we waarschijnlijk pas half november, zodra de voorwaarden en inhoud van de polissen bekend is gemaakt door de verzekeraars.


Bij het Autisme Expertisecentrum bieden we alleen diagnostiek aan volwassenen (18 jaar en ouder). We zijn gevestigd in Eemnes (let op: we hebben geen andere locaties!). Helaas kunnen we per maand maar een beperkt aantal mensen zien voor diagnostisch onderzoek (ongeveer 16 mensen). Wij hebben er bewust voor gekozen om de kwaliteit van het diagnostisch onderzoek voorop te zetten. We zijn een klein team van psychologen, waarbinnen de lijnen kort zijn en er goed wordt samengewerkt. We vinden het erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van autisme en leveren hier zelf ook een bijdrage aan. Mede hierdoor kunnen we de zorg voor onze cliënten kwalitatief op hoog niveau houden. 

 • We doen geen diagnostisch onderzoek in het Engels en bij mensen die niet in Nederland verzekerd zijn.
 • Om u aan te melden voor diagnostisch onderzoek (en eventuele langer durende behandeling na het diagnostisch onderzoek) volgt u de hieronder staande  stappen:

 


1.Verwijzing van de huisarts

Aanmelden voor diagnostiek en eventueel langer durende behandeling kan alleen als u een verwijzing hebt van de huisarts. Op de verwijzing moet staan dat u verwezen wordt voor Specialistische GGZ (dus niet voor Basis GGZ). Check zelf nog even of dit er ook op staat, dit gaat namelijk vaak fout.
Voor de verzekeraar is het belangrijk dat de volgende informatie op de verwijsbrief van de huisarts staat:

Datum verwijzing
Naam en functie van de huisarts
AGB-code van de huisarts
• Dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM diagnose
• Stempel van de praktijk of handtekening huisarts
Gegevens van uzelf (naam, adres, woonplaats, geboortedatum)
• Verwijzing voor behandeling/diagnostiek in specialistische GGZ (SGGZ)

Controleer goed of deze gegevens erop staan. Als er gegevens ontbreken, dan kan het zijn dat de verzekeraar de kosten niet vergoedt!
Maak voor uzelf een kopie van de huisartsbrief, wellicht heeft u dit nog nodig bij het terugvragen van de kosten aan de verzekeraar.
Let op: in Laren is er ook een autisme expertisecentrum, dit betreft een geheel ander centrum, let op dat de verwijzing is gericht aan Autisme Expertisecentrum te Eemnes. 

Belangrijk voor verwijzers:
Naast uw verwijsbrief hebben wij ook een ingevuld aanmeldingsformulier en een “verklaring eigen bijdrage” van uw cliënt nodig (zie hieronder). Vraag uw cliënt dus om deze formulieren in te vullen en toe te sturen, daarna kunnen wij hem/haar uitnodigen.
Overigens krijgt de client, naast het verslag, ook een kort afschrift mee voor de verwijzer met daarop de samenvatting, diagnoses en adviezen. De client beslist vervolgens of zelf hij/zij dit wil delen met de verwijzer. Wij nemen na het diagnostisch onderzoek niet zelf contact op met de verwijzer.
Let op: Aanmeldingen kunnen per post of per zorgmail verstuurd worden. Wij hebben geen zorgdomein (in zorgdomein staat wel een autisme expertisecentrum in Laren: dit is een geheel andere organisatie!)

2.Onderteken de verklaring eigen bijdrage.

Afhankelijk van uw type basis verzekering betaalt u voor het diagnostisch onderzoek en/of de behandeling mogelijk naast het eigen risico nog een extra deel van de kosten zelf.
Ga voor meer informatie naar de pagina ‘kosten’

Door het onderstaande formulier te ondertekenen en op te sturen geeft u aan dat u zich hier bewust van bent.

Download de 'verklaring eigen bijdrage'

Let op: cliënten van de volgende verzekeraars kunnen we voor 2021 niet toelaten: 

 • Anderzorg 
 • CZ
 • De Amersfoortse
 • De Friesland
 • Ditzo
 • DSW
 • Hema 
 • InTwente
 • Jaaah 
 • Just
 • Menzis 
 • Nationale Nederlanden
 • PMA 
Deze verzekeraars staan namelijk niet toe dat meerdere hulpverleners bij een cliënt betrokken worden. Wij werken altijd in teamverband, omdat dit de kwaliteit van de zorg verhoogt. Mocht u verzekerd zijn bij één van deze verzekeraars, dan kunt u helaas niet bij ons terecht.

3. Invullen aanmeldformulier.

Vul het ‘aanmeldformulier diagnostiek’ in. Mocht u op sommige vragen het antwoord niet weten, laat deze vragen dan open (bij vraag 1 graag wel alles invullen).

Download het Aanmeldformulier

 

4.Opsturen formulieren.

Belangrijk: Pas als beide formulieren en de verwijzing door ons is ontvangen komt u op de wachtlijst.

Stuur de verwijzing van de huisarts, de ondertekende verklaring eigen bijdrage en het aanmeldformulier per Email (info@autismeexpertise.nl) of per post naar ons toe. Het postadres is:

Autisme Expertisecentrum
Goyergracht zuid 39
3755 MZ Eemnes

Veilig mailen:

U kunt uw gegevens ook via een extra veilige mail (ZORGMAIL) aan ons toe sturen.

 • U stuurt ons een gewone mail met dit verzoek aan info@autismeexpertise.nl
 • Wij sturen u vervolgens een bericht via Zorgmail.
 • In de reply kunt u dan de informatie doorgeven en documenten als bijlage op een extra veilige manier aan ons opsturen.
 • Voor het openen van deze veilige mail krijgt u een tweede bericht met een code toegestuurd om de mail te openen.

Hulpverleners kunnen gebruik maken van ons ZORGMAIL  account.  (Autisme Expertisecentrum, Eemnes)

 • verwijzingen en/of
 • andere informatie.