Aanmelding diagnostiek

Aanmelding diagnostiek

Mensen die zich aan willen melden voor een diagnostisch onderzoek in 2020, kunnen op 25 november op deze pagina de nodige formulieren downloaden.

Helaas kunnen we per maand maar een beperkt aantal mensen zien voor diagnostisch onderzoek (ongeveer 16 mensen). Wij hebben er bewust voor gekozen om de kwaliteit van het diagnostisch onderzoek voorop te zetten. We zijn een klein team van psychologen, waarbinnen de lijnen kort zijn en er goed wordt samengewerkt. We vinden het erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van autisme en leveren hier zelf ook een bijdrage aan. Mede hierdoor kunnen we de zorg voor onze cliënten kwalitatief op hoog niveau houden. Om de kwaliteit voorop te kunnen blijven stellen, kunnen we slechts enkele keren per jaar een beperkt aantal nieuwe aanmeldingen toelaten.

Op 25 november vanaf 8:30 zullen op deze pagina de formulieren worden geplaatst die nodig zijn voor een aanmelding. Hierbij gaat het om een aanmeldformulier, een verklaring eigen bijdrage. Hieronder vindt u alvast de informatie die u nodig hebt voor de verwijsbrief. Helaas kunnen we de andere formulieren niet al eerder toesturen (hierbij maken we geen uitzonderingen, om het proces zo eerlijk mogelijk te houden).

Mensen die zich op 25 november aanmelden kunnen bij ons terecht in 2020. Let op: de ervaring leert dat we doorgaans binnen één dag het maximale aantal aanmeldingen binnen hebben en de voordeur weer moeten ‘sluiten’.

Let op: het kan zijn dat we volgend jaar (cliënten van) bepaalde verzekeraars niet kunnen toelaten. Hierbij gaat het om verzekeraars die niet toestaan dat meerdere hulpverleners bij een cliënt betrokken worden. Wij werken namelijk altijd in teamverband, omdat dit de kwaliteit van de zorg verhoogt. Waarschijnlijk weten we in week 47 om welke verzekeraars het gaat.

Vooraf regelen van uw verwijzing:

Aanmelden voor diagnostiek en eventueel langer durende behandeling kan alleen als u een verwijzing hebt van de huisarts. Op de verwijzing moet staan dat u verwezen wordt voor Specialistische GGZ (dus niet voor Basis GGZ). Check zelf nog even of dit er ook op staat, dit gaat namelijk vaak fout.
Voor de verzekeraar is het belangrijk dat de volgende informatie op de verwijsbrief van de huisarts staat:

• Datum verwijzing
• Naam en functie van de huisarts
• AGB-code van de huisarts
• Dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM  diagnose
• Stempel van de praktijk of handtekening huisarts
• Gegevens van uzelf (naam, adres, woonplaats, geboortedatum)
• Verwijzing voor behandeling/diagnostiek in specialistische GGZ (SGGZ)

U kunt de verwijzing meteen mee sturen met het ‘aanmeldformulier‘ en de ‘verklaring eigen bijdrage‘. Formulieren die eerder dan 25 november worden ingestuurd kunnen we niet verwerken! U kunt deze echt pas op 25 november opsturen. Let op dat u de verwijzing niet te vroeg regelt, bij sommige verzekeraars is de verwijsbrief namelijk slechts beperkt geldig.